Uw brug naar?

U bent hier: Home » Opleidingen » In-Huis opleidingen en workshops> » Workshop Verbetermanagement voor teams

Workshop Verbetermanagement
voor teams

De laagdrempelige workshop voor verbeterteams leidt op tot Orange Belt niveau. Aan de hand van een case studie / simulatie wordt de DMAIC project fasering uit de doeken gedaan. Deze workshop reikt per fase in DMAIC de belangrijkste tools en bijbehorende deliverables aan. Voor niet al te complexe projecten en die projecten waar de verwachte resultaten niet bijzonder hoog zijn is dit een ideale vorm. Cursisten worden voorbereid op een rol in een verbeterteam.

Het delivery model is opgebouwd uit theoretische inleidingen waar op een interactieve manier onderwerpen worden toegelicht en aansluitend wordt geoefend. De theoretische inleidingen worden doorgaans op flipchart uitgewerkt en daarvan worden achteraf fotodocumenten ter beschikking gesteld. Ondersteunend ontvangt men inhoudelijke powerpoint presentaties en tools en templates/formats voor geïntroduceerde tools.
De training kan individueel en ook zeer goed met uw Verbeterteam worden gevolgd. Door de teamaanpak beklijft het geleerde beter en in de workshop kan met oefeningen aan het eigen project ophangen waardoor daadwerkelijk voortgang wordt geboekt. Hier gaat een sterk motiverend effect vanuit.

Na het afronden van de workshop ontvangt elke deelnemer een getuigschrift.

De opleiding kent de volgende agenda:

  1. Introductie Lean Six Sigma
  2. Simulatie / business case
  3. Lean Six Sigma DMAIC toolkit
  4. Rollen & Verantwoordelijkheden

De toolkit op Orange Belt niveau omvat de volgende activiteiten/tools. Aan de hand van een aangereikte en voor iedereen herkenbare case worden deze tools toegelicht en toegepast.

DEFINE MEASURE ANALYZE IMPROVE CONTROL
Project charter Processen vastleggen Waardestroom-analyse Brainstormen Fail-safe design
Klantsegmentatie Metingen verrichten Processtratificatie Creatief denken Visuele proces controle
Klantverwachtingen Betrouwbaarheid van meetresultaten Data-analyse Selectie van oplossingen Business case validatie
Teamontwikkeling Prestatie-indicatoren Oorzakelijke verbanden Pilot plan Projectafsluiting

Organisatie & investering

De TLSS University Workshop Verbetermanagement voor teams workshop bestaat totaal uit 2 aaneengesloten dagen. Deze workshop kunt u in-huis laten verzorgen om u verbeterprogramma op te starten of in de breedte uw medewerkers een andere kijk op organisatie en processen mee te geven.

Uw investering voor deze workshop varieert van €4.600,- tot € 6.900,- inclusief intake, voorbereiding en rapportage achteraf. De precieze kosten zijn afhankelijk van de door u gewenste aanpassingen van de standaard versie. Met deze prijs biedt TLSS University een uiterst scherpe basis opleiding Lean Six Sigma en naar verwachting verdient u uw investering door projectresultaten dubbel en dwars terug. Een ROI van 6 of meer is meer regel dan uitzondering.

Informatie & inschrijving

U kunt via het contactformulier uw interesse voor deze workshop aangeven of neem telefonisch contact met ons op zodat wij u een passende aanbieding kunnen doen.

Voor informatie over de gedetailleerde Operational Excellence voor HR professionals opleiding agenda, aanvullende informatie of een aanbieding op-maat, neemt u dan graag contact met ons op. Mocht u problemen hebben met de agenda komen we daar samen uit.