Uw brug naar?

U bent hier: Home » Opleidingen » Lean » Lean in 1 dag

Lean in 1 dag

Inleiding

Vijftig jaar nadat Toyota Lean heeft uitgebroed en in het kielzog van de Automotive sector en traditionele productiebedrijven, (her)ontdekt men in de dienstverlening en in overige sectoren het belang van het stroomlijnen van processen, het reduceren van verspilling ofwel muda en verbetering van de arbeidsmoraal. Ook dit zijn doelen van Lean. Een lange termijn focus op processen, respect voor partners en medewerkers en een natuurlijke nieuwsgierigheid naar hoe we de dingen anders, sneller en beter kunnen doen.

De Gezondheidszorg, het Onderwijs, de Financiële Sector, en zeker de Bouw, Logistiek en niet te vergeten de (semi)overheid hebben een wereld te winnen door klantfocus te combineren met procesinrichting en een 'slanke' organisatie. Wie zijn onze klanten(groepen), wat zijn hun verwachtingen en hoe kunnen we daar optimaal aan voldoen? Gegevens de lessen inzake het Coronavirus zien we dat verwachtingen en omgeving bovendien verlangen dat we flexibel in kunnen spelen op veranderingen. Kern- en ondersteunende processen zoals HR en productontwikkeling komen allemaal uitgebreid aan bod.

In onze compacte lean in 1 dag workshop worden de volgende, universele Lean principes of concepten gehanteerd:

 1. Value of waarde voor de klant
 2. Proces (Value Stream Map)
 3. Flow
 4. Push/Pull en Kanban systemen
 5. Streven naar perfectie

Rond deze principes zijn diverse Lean instrumenten uitgewerkt, die ieder van belang en waarde kunnen zijn om processen te stroomlijnen, resultaten te verbeteren en vooral dat te doen waar de klant behoefte aan heeft. We laten dit instrumentarium in vogelvlucht voorbij komen zodat u een goed overzicht van de mogelijkheden krijgt.

Deze awareness workshop levert al gelijk meerwaarde in de praktijk. Analyses worden krachtiger en interne adviezen beter onderbouwd. De lean in 1 dag workshop verschaft zowel het theoretische raamwerk als kennis over de belangrijkste Lean instrumenten. In de opleiding worden zowel de achterliggende filosofie van Lean denken en de basis, het zogenoemde Toyota Productie Systeem, aan de orde gesteld.

Na deze dag bent u beter in staat zowel de eigen organisatie als mogelijke klantorganisaties te ondersteunen bij het bereiken van een meer klantgerichte houding en gedrag, snellere en efficiëntere processen (kortere doorlooptijden en geen of minder verspilling) en een verbeterd lerend vermogen.

Na deze dag bent u beter in staat zowel de eigen organisatie als mogelijke klantorganisaties te ondersteunen bij het bereiken van een meer klantgerichte houding en gedrag, snellere en efficiëntere processen (kortere doorlooptijden en geen of minder verspilling) en een verbeterd lerend vermogen.

Lean opleidingen zijn vandaag de dag gebaseerd op de zogenoemde DMAIC projectstructuur. Deze methodiek wordt gehanteerd in de bredere Lean Six Sigma omgeving en is daarom internationaal herkenbaar en gemakkelijk voor anderen te omarmen. Het acroniem staat voor de volgende, volgtijdelijke fasen:

 1. Define; wat is nu eigenlijk het probleem?
 2. Measure; hoe groot is het probleem?
 3. Analyze; waar wordt het probleem door veroorzaakt?
 4. Improve; hoe kunnen we het probleem oplossen?
 5. Control; hoe kunnen we een hoger prestatieniveau borgen?

Inhoud

De volgende agenda wordt gevolgd:

 • Inleiding Lean
  • De 5 bepalende concepten
  • 8 bronnen van Verspilling "Muda"
  • DMAIC procesverbetering
  • Lean tool overzicht
 • Opdrachtformulering
 • Klantgericht denken
 • Ga met je eigen ogen kijken (genchi genbutsu of go-to-Gemba)
 • De Value Stream Map; hoe voegen we waarde toe?
 • Theory of Constraints
 • Push of Pull systemen?
 • De waarde van de opgeruimde werkplek (5S)
 • Poka Yoke
 • Implementatieplan

Als u een kennismaking wenst en tegelijk uw investering wil terugverdienen is deze workshop voor u een interessante mogelijkheid. Niet alleen kunt u straks meepraten over wat Lean voor u en uw organisatie kan betekenen, u krijgt concrete mogelijkheden aangereikt om gewoon te starten. Voor een van onze op locatie geplande Lean in 1 dag workshops investeert u € 445,- per persoon. Dit tarief is een all-in tarief inclusief kosten. Voor meerdere inschrijvingen in dezelfde leergang investeert u € 395,- per persoon. Wij organiseren deze workshop op bij een van de inschrijvende organisaties of centraal gelegen in de Randstad.

Indien u deze workshop voor een afdeling of team in uw organisatie ofwel op locatie wenst, dan is uw totale investering € 1.750,- inclusief intake en evaluatie en exclusief reiskosten. Bij 4 of meer medewerkers is deze variant al voordeliger dan een “open inschrijving” en u hoeft er de deur niet voor uit.

Mocht het door Corona nog niet mogelijk zijn de workshop op een fysieke locatie aan te bieden, dan plannen we in overleg met de cursisten 2 online TEAMS bijeenkomsten van maximaal 3½ uur met tussentijds enig huiswerk.

De workshop Lean in 1 dag is overigens altijd individueel en online te volgen. U krijgt dan online toegang tot de workshopmaterialen en werkt aan de modules op het moment dat het u het beste uitkomt. In aanvulling krijgt u 1 uur 1:1 “vraag en antwoord” met een ervaren Lean coach. Uw investering voor deze self-paced variant komt uit op € 325,- per persoon. Voor een groter aantal kandidaten voor onze online workshop maken we graag een op-maat aanbieding.

Alle tarieven zijn exclusief BTW.

Kalender

Lean in 1 dag is op de volgende dagen gepland:

 • 22L1D 15 februari 2022
 • 22L1D 19 juni 2022
 • 22L1D 14 oktober 2022

Informatie

Voor een verdere toelichting, uw inschrijving of het organiseren van een in-huis Lean workshop, neemt u dan graag via het contactformulier contact met ons op of bel direct op 0294 290 445.