Uw brug naar?

U bent hier: Home » Opleidingen » Lean » Lean Practitioner

Lean Practitioner Workshop

Inleiding

Vrijwel elke organisatie voelt onverminderd de druk om meer klantgericht te werken en producten en/of diensten sneller en tegen minder kosten voort te brengen. In de vorige eeuw, aan het einde van de tachtiger jaren, werd Lean door met name organisaties in de traditionele �maakomgeving� uitgerold om aan datzelfde doel invulling te geven. Lean is nu herontdekt om spraakmakende verbeteringen te realiseren waarbij aandacht voor strategie, structuur, proces en vooral de mens tezamen worden ingezet om doorbraken te bereiken.

De Lean Practitioner opleiding is onze meest complete Lean opleiding om gehoor te geven aan de groeiende vraag naar kennis en vooral toegepaste kunde. De Lean Practitioner wordt verondersteld zelfstandig kansen te identificeren, bijbehorende uitdagingen of het doel te formuleren om vervolgens tot blijvende verbeteringen te komen.

De Lean Practitioner opleiding verschaft zowel het theoretische raamwerk als kennis over de Lean instrumenten om in een projectomgeving succesvol te zijn. In de opleiding worden zowel de achterliggende filosofie van Lean denken en de basis, het zogenoemde Toyota Productie Systeem, aan de orde gesteld.

Al onze Lean trainingen zijn opgebouwd rond de universele Lean principes of concepten van het eerste uur:-

 1. Value of waarde voor de klant
 2. Proces (Value Stream Map)
 3. Flow
 4. Push/Pull en Kanban systemen
 5. Streven naar perfectie

In de vierdaagse practitioner opleiding verrijken professionals zich door kennis te nemen van het uitgebreide Lean instrumentarium en er persoonlijk ervaring mee op te doen.

De opleiding dient te leiden tot het volgende resultaat:-

 1. Inzicht in opbouw en samenhang van de Lean Piramide (Toyota Lean House)
 2. Lean Denken & Doen©
  1. Strategy deployment (Hoshin planning)
  2. Klantgericht handelen
  3. Herkennen van verspilling
  4. Procesdenken; stroomlijnen & optimalisatie
  5. (laten) Invoeren van oplossingen
  6. Visueel Management
 3. Kennis om Kaizen workshops voor te bereiden en uit te voeren

De getrainde professional is beter in staat zowel de eigen organisatie als mogelijke klantorganisaties te ondersteunen bij het bereiken van een meer klantgerichte houding en gedrag, snellere en efficiëntere processen (kortere doorlooptijden en geen of minder verspilling) en een verbeterd lerend vermogen.

Lean opleidingen zijn vandaag de dag gebaseerd op de zogenoemde DMAIC projectstructuur. Deze methodiek wordt gehanteerd in de bredere Lean Six Sigma omgeving en is daarom internationaal herkenbaar en gemakkelijk voor anderen te omarmen. Het acroniem staat voor de volgende, volgtijdelijke fasen:

 1. Define; wat is nu eigenlijk het probleem?
 2. Measure; hoe groot is het probleem?
 3. Analyze; waar wordt het probleem door veroorzaakt?
 4. Improve; hoe kunnen we het probleem oplossen?
 5. Control; hoe kunnen we een hoger prestatieniveau borgen?

Inhoud

De op locatie geplande workshop bestaat uit 2 blokken van 2 aaneengesloten dagen. Voor de online variant bepaal je zelf het tempo en doorlooptijd. De volgende agenda wordt gevolgd:-

Organisatie & investering

Voor de 4-daagse op locatie geplande workshop investeert u € 1.600,- p.p. Dit tarief is een all-in tarief inclusief kosten. Voor meerdere inschrijvingen in dezelfde leergang investeert u € 1.400,- per persoon. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen organiseren wij deze workshop bij die inschrijvende organisatie, die de meeste deelnemers levert. Indien u deze workshop in-huis voor alleen uw eigen, maximaal 12 medewerkers wilt organiseren, is uw investering € 6.900,- inclusief kosten. Bij meer dan 5 deelnemers is dit tarief al voordeliger. De workshop op locatie biedt als voordeel dat we een aantal concepten direct in de praktijk kunnen brengen. Soms levert dat al direct resultaat op.

Gaat uw voorkeur tenslotte uit naar onze online variant waar u of uw medewerkers zelf het leertempo bepalen, zijn de kosten € 1.500,-. U krijgt in deze variant online toegang tot onze materialen en 3 x een 1:1 coaching gesprek van een uur n.a.v. specifieke huiswerk opdrachten. Alle varianten brengen u naar hetzelfde niveau. Genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Informatie

Voor uw inschrijving, het organiseren van een in-huis Lean workshop, aanvullende informatie of een aanbieding op-maat, neemt u dan graag contact met ons op.

Kalender

Lean Practitioner (equivalent 4 dagen)

LP-203 Lean Practitioner

 • 203LP-I 7 - 8 oktober 2020
 • 203LP-II 28 - 29 oktober 2020