Uw brug naar?

U bent hier: Home » Diensten » Certificatie

Persoonscertificatie

Op veler verzoek verzorgt TEAM Lean Six Sigma certificering van Personen en zelfs totale Verbeterprogramma's. Voor Green Belts, Black Belts en Master Black Belts is het te doen gebruikelijk om na het succesvol beëindigen van de opleiding daarvoor een getuigschrift te ontvangen.

Daarmee is men nog niet een gecertificeerd Black Belt of Master Black Belt. Daar is echter vanwege diverse redenen vaak wel behoefte aan:

 1. Hoe onderscheiden wij intern de "beginners" net gestart met hun eerste project van de ervaren rotten die al jaren meedraaien?
 2. Hoe kunnen we vaststellen dat onze Belts daadwerkelijk een wereldklasse niveau hebben bereikt als het op projectmatig verbeteren aankomt?
 3. Hoe kunnen individuele medewerkers hun tijdinvestering beloond zien?
 4. Hoe onderscheiden we ons als organisatie van andere organisaties in de sector?
 5. HR wil de certificaten als bewijsvoering voor de professionalisering van de organisatie, de individu of voor subsidie doeleinden.

Eerlijkheidshalve dienen we ons te realiseren dat er geen internationale zogenoemde Body of Knowledge and Skills (BOKS) is, die zich heeft uitgesproken over de criteria waaraan een Belt dient te voldoen. Dat zal waarschijnlijk ook wel nooit meer gebeuren en zeer zeker niet op korte termijn. Reden is dat een aantal belangrijke partijen waaronder veel gerenommeerde bedrijven daaraan sinds jaren niet willen meewerken. Ze voelen dat ze zich daarmee een keurslijf opleggen waar hun programma's al goed functioneren. Ook focussen veel bestaande certificeringsregelingen zich voornamelijk op technische kennis en minder op veranderkwaliteiten of praktijk resultaten. Er is een veelheid van opleidingsprogramma's, modellen en beproevingen ontstaan waardoor het moeilijk lijkt voor de juiste aanbieder te kiezen.

Als u voor certificering kiest is dat echter wel goed mogelijk. Informeer u zelf goed. Leg uw oor te luisteren bij toonaangevende bedrijven. Dan hoort u al snel dat een Black Belt opleiding wereldwijd tussen de 3 en 4 weken opleiding vereist en een Green Belt training tussen de 8 en 10 dagen. Het laat zich raden dat een Green Belt opleiding van 3 dagen betekent dat er concessies zijn gedaan voor de behandelde materialen. Hoe ziet dat curriculum er dan uit? Vraag hier gewoon naar. Verlang inzicht in de agenda voor de trainingsdagen.

Als er al geen eenheid is in de opleidingsprogramma's dan is er natuurlijk ook geen overeenstemming voor wat betreft vereiste kennis en kunde. Dat laat onverlet dat er wereldwijd serieuze partijen zijn die hun eigen interpretatie hebben uitgewerkt.

TEAM Lean Six Sigma hanteert in haar visie onderdelen van de aanpak van onder andere ASQ en TüV. We kijken naar de verkregen kennis, de toepassing, resultaten en opgedane ervaringen. Wij gaan verder dan anderen en zijn van mening het certificatie proces waarde toe moet voegen en meer is dan een stuk papier in een mooi lijstje. Wij hanteren geen beperkte geldigheidstermijn van het certificaat zoals andere partijen. Eens een Belt, altijd een Belt!

Aanpak BB Certificering

 1. Valideren opleidingsinstituut & opleidingsduur
 2. Examen (60 vragen/norm 80%)
 3. Twee ingezonden projecten (story boards of project files)
 4. 1 Q&A/review

De kosten zijn afhankelijk of er meerdere Belts gecertificeerd moeten worden, of dit wel of niet op locatie gebeurt en de omvang van de projecten en liggen in de orde van € 800,- tot € 1.200,- per Black Belt. Deze kosten zijn daarmee substantieel lager dan de werkelijke tijdsbesteding doorgaans met zich meebrengt maar TEAM Lean Six Sigma wil graag bijdragen aan professionele verspreiding van Lean Six Sigma. Daarom worden ook eventuele verbeterpunten aangereikt als onderdeel van dit proces.

Bij goed resultaat wordt het certificaat opgestuurd. Voor bestaande relaties is aanwezigheid bij een ceremoniële uitreiking natuurlijk een voorrecht en om-niet.

Aanpak GB Certificering

 1. Valideren opleidingsinstituut & opleidingsduur
 2. Examen (30 vragen/norm 80%)
 3. 1 Q&A/project review

De kosten zijn afhankelijk of er meerdere Belts gecertificeerd moeten worden, of dit wel of niet op lokatie gebeurt en de omvang van het project en liggen in de orde van € 500,- tot € 600,- per Green Belt. Deze kosten zijn substantieel lager dan de werkelijke tijdsbesteding met zich meebrengt maar TEAM Lean Six Sigma wil graag bijdragen aan professionele verspreiding van Lean Six Sigma. Daarom worden ook eventuele verbeterpunten aangereikt als onderdeel van dit proces.

Bij goed resultaat wordt het certificaat opgestuurd. Voor bestaande relaties is aanwezigheid bij een ceremoniële uitreiking natuurlijk een voorrecht en om-niet.

Aanpak MBB Certificering

Voor MBB certificering zijn de volgende criteria van belang:

 1. Minimaal 8 dagen MBB opleiding of training bij gerenommeerde aanbieder
 2. Minimaal 2 jaar ervaring in MBB rol (fte) en minimaal 5 jaar bedrijfservaring
 3. MBB examen succesvol afgerond
  1. 40 multiple choice vragen (norm 80%)
  2. Case studie en/of 5 open vragen
 4. Minimaal voor 2 van de volgende opleidingen/workshops als lead trainer onderdelen verzorgd
  1. Awareness (1 dag)
  2. GB-training (8-10 dagen)
  3. BB-training (15-20 dagen)
 5. Coaching ervaring (in-huis of extern)
  1. Minimaal 5 BB- of GB-projecten succesvol afgerond
  2. Review door MBB of review board van minimaal 1 begeleid project en de specifieke rol van de MBB
 6. Uitgevoerd werk gevalideerd
  1. Financiële Resultaten van begeleide projecten of programma's > € 200k
  2. Evaluatieformulieren van interne klanten / 360°-beoordelingen
 7. Programma verantwoordelijkheid gedragen of significante bijdrage geleverd
  1. Managing upstream / creatie draagvlak in de organisatie
  2. Van strategie naar projecten
  3. Berekening financial business cases
  4. Best-practice doorvertaling
 8. Mondelinge review met MBB of review board
  1. toolselectie
  2. omgaan met weerstand

MBB certificering is een arbeidsintensief proces. Uw investering bedraagt tussen de € 2.500,- en € 3.500,-. Daarvoor doen wij het volgende:

Certicatie actie Aanpak / Verificatie Tijdsbelasting
1. Training Getuigschrift MBB training -
2. Coaching 2 story boards van programma files voor studie.
Indien mogelijk on-site incl. een interview met een teamlid
3-4uur
3. Opleiding Review 1 opleiding module / agenda en review delivery model 1-2uur
4. Programma Review programma rollen waaronder project-selectie,
Leiderschapstraining, programma-rapportages etc.
2uur
5. Financieel Review Process Control Systems en/of financial rapportages
incl. "banking" van resultaten
2uur
6. Examen 1 uur MC vragen. 1 uur case of open vragen en afsluitende review 2-3 uur
7. Inzet Verificatie van mogelijke nevenfuncties -
Totaal 10-14uur

Ingecalculeerd is 1 dag on-site waarin een aantal van deze activiteiten kunnen worden gecombineerd. Wanneer wij zelf uw opleiding hebben verzorgd en kennis hebben van uw project en programma-ervaring vervallen een aantal onderdelen en is uw investering tussen de € 850,- en € 1.500,-.

Bij goed resultaat wordt het certificaat opgestuurd. Voor bestaande relaties is aanwezigheid bij een ceremoniële uitreiking natuurlijk een voorrecht en om-niet.

Certificering "Doelgericht Verbeteren"

Incidenteel lopen wij in de markt tegen een partij die haar Verbeterprogramma volledig extern wil laten doorlichten. Kan zijn dat u het idee heeft bij de besten te horen en u wilt dat verifiëren. Een andere keer was sprake van een opdrachtgever, die vermoedde dat hun externe partner weinig toegevoegde waarde leverde en dat gerapporteerde resultaten gebakken lucht was. Wellicht wilt u na een periode van stilte het programma nieuw leven inblazen en ziet u mogelijkheden met een 0-meting. U kan van daaruit een groeiplan formuleren.

Het certificaat Doelgericht Verbeteren heeft uiteindelijk die waarde, die u eraan toekent en deze wordt dan vooral bepaald door het vertrouwen dat u heeft in TEAM Lean Six Sigma, dat immers haar "oordeel" velt. Deze dienst is uniek in de markt en kan u helpen uw programma een boost te geven. Altijd goed om de boom op te schudden en een positiebepaling uit te voeren.

De werkzaamheden leveren de volgende resultaten:

 • Certificaat "Doelgericht Verbeteren" Ja / Nee / Voorwaardelijk
  • Betrokkenheid van (top)management en medewerkers
  • Volwassen methode om van strategie naar projecten te komen
  • Duidelijke planning & Control cyclus
  • Stevige, professionele aanpak, bijv. DMAIC, voor verbeteren
  • (toegepaste) Kennis & Kunde bij medewerkers
  • Vangen, valideren en rapporteren van resultaten
  • Evaluaties en "lessons learned"
 • Inventarisatie volwassenheidsfase (1-5) "ontwikkelingsmodel Verbetermanagement". Zie hiervoor het Ontwikkelingsmodel ©TEAM Lean Six Sigma.
 • 5 - 10 belangrijkste aandachtsgebieden voor verdere ontwikkeling.

Wij hanteren de volgende aanpak:

 • Intake/vaststellen verwachtingen
 • Voorbereiding on-site audit
 • On-site audit
 • Uitwerken interview resultaten en documenten studie
 • Voorbereiden feedback presentatie
 • Feedback presentatie en actieplanning on-site

De kosten zijn logischerwijs afhankelijk van de grootte van de organisatie of de omvang van het programma. TEAM Lean Six Sigma wil met deze dienst echter graag bijdragen aan verdere professionele verspreiding van Lean Six Sigma en tracht derhalve de kosten laag te houden. De standaard vergoeding, die in rekening wordt gebracht voor organisaties en afdelingen tussen de 50 en 500 medewerkers is € 4.950,- inclusief kosten maar exclusief BTW.