Uw brug naar?

U bent hier: Home » Diensten » Maatwerk advies

Maatwerk advies

Team LSS biedt een totaal pakket van Lean en Lean Six Sigma advies producten. Deze zijn gerubriceerd naar de "volwassenheidsfase" van de organisatie. Het is niet gezegd dat een organisatie door alle fasen moet, die keuze is geheel aan de organisatie zelf. Dit model is slechts bedoeld als hulpmiddel voor het definiėren van uw ambitieniveau. Wereldwijd onderzoek wijst namelijk uit dat bij een meer systematische programmabenadering resultaten gemiddeld 70% hoger uitvallen!

De volwassenheidsfasering van een organisatie 1 - 5 omvat de volgende typeringen:

Maturity Model

Ontwaken

In "ontwaken" verkent een organisatie Of, Wat en Hoe ze met (Lean) Six Sigma of Lean wil starten. Wanneer men totaal blanco begint, is een introductie workshop van een dag(deel) wellicht te overwegen. Wellicht heeft u een onderzoek naar tevredenheid van klanten of medewerkers uitgevoerd en wilt u weten hoe nu door te pakken? Veel organisaties worstelen met die vraag. Vanuit sociale wenselijkheid doen we dergelijke onderzoeken en wat dan? Het vastleggen van de processen in procedures of stroomdiagrammen is ook een belangrijke stap in verbetermanagement. Dan kunt u verbeteringen later gemakkelijk verankeren.

Mobiliseren

Als u reeds zo ver bent dat u wil "mobiliseren" dan gaat het erom mensen en middelen vrij te maken om op de belangrijkste initiatieven in uw organisatie te zetten. Zonder inspanning zal er immers niets veranderen. Zoals een Chinese wijsgeer ooit stelde; "blijft u met beide benen op de grond staan, dan komt u zeker niet vooruit". Wat heeft u op uw agenda staan? Waar gaan we aan werken? Wat zijn goede projecten gezien onze strategie en marktpositie? Omarmen we Lean of liever Six Sigma? Gaan we mensen intern of extern opleiden? Hoe houden we in de gaten wat projecten opleveren? Zijn die resultaten ook echt betrouwbaar?

Begrijpen

De eerste Black Belt en of Green Belt project resultaten worden zichtbaar. Uw Lean of Six Sigma programma begint duidelijk vruchten af te werpen en u vraagt zich af wat een volgende stap kan zijn. Uw organisatie begint gaandeweg steeds beter te "begrijpen" waar en hoe te verbeteren. Vaak is standaardisatie en het (pro-)actief managen van processen een dankbare ontwikkeling. Standaardisatie, statistische procesbeheersing (SPC), procesmanagement inclusief proceseigenaarschap, knowledge management en aandacht voor de rol van het Leiderschap in zowel project reviews als proces reviews, waarin we de dagelijkse bedrijfsvoering beoordelen, bieden legio mogelijkheden voor verdere verbetering. De verantwoordelijkheden voor Verbeteren zijn duidelijk en worden daadwerkelijk ingevuld.

Mocht uw organisatie de ambitie hebben Lean en/of Lean Six Sigma als vehikel in te zetten om uw Bedrijfsstrategie te realiseren dan is het opzetten of verder professionaliseren van uw programma een logische stap. Hoe kan u dat inkleden?

Bekwamen

U staat vrijwel op eigen benen. Uw programma is zo belangrijk geworden dat er intern "Meesters" gewenst zijn om programma en projecten in juiste banen te leiden. Lean Sensei of Master Black Belts sturen uw programma. Zij ondersteunen bij projectselectie, de jaarplanning, relevante opleidingsprogramma's en coachen Leiderschap en projectteams bij de uitvoering. Uw organisatie kan als voorbeeld dienen en iedereen kan zich steeds verder "bekwamen". De meeste organisatie die Lean of Lean Six Sigma omarmen doen dat op het niveau van traditioneel verbeteren. Bestaande prestatie-indicatoren en onderliggende processen worden aangepakt. Processen worden steeds verder gerationaliseerd, idealiter vanuit de klantgedachte. Waar nog veel winst te behalen valt, is de ontwikkelfunctie van de organisatie, Onderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling en met name het innovatieve aspect bieden goede mogelijkheden tot echte doorbraken. Voor deze functie zijn speciale (Lean) Six Sigma programma's ontwikkeld. Design for Lean Six Sigma (DfLSS) en Duurzame Innovatie zijn termen voor programma's, die gericht zijn op het verkorten van time-to-market, het verbeteren van de maakbaarheid van nieuwe diensten of producten, het verminderen van restproducten of afval maar bovenal gericht op klantgeleid innoveren. Deze programma's zijn een logische vervolgstap na DMAIC maar kunnen ook stand-alone worden ingevoerd. Ook een speciale functionele focus op de HR of IT functie is mogelijk. HR vindt zichzelf steeds vaker terug in het hart van strategische organisatieprocessen of wil zich daar naar de toekomst terugvinden. Al lang voorbij de hiring & firing taken, bevindt ze zich vaak bij de eerste troepen. Hoe kan ze die rol naar de toekomst ideaal invullen en hoe kan ze zorgen dat medewerkers meer talent- en toekomstgericht worden ingezet. Steeds duidelijker wordt dat met een focus op functieprofielen en salarisgebouwen men vaker achter de muziek aanloopt.

(Excel)leren

Verbeteren is geïntegreerd in de haarvaten van de organisatie. Andere bedrijven komen op bezoek en hun mond valt open van verbazing. Enthousiaste, trotse medewerkers, een georganiseerde en opgeruimde werkplek, alles superstrak georganiseerd. In diverse ruimtes aan de muur treft men verhalen van de successen, die men in harde en zachte zin heeft bereikt. Deze organisaties schrijven de nieuwe managementboeken, gaan waar niemand anders hen voor is geweest. Goed is niet goed genoeg. Ja wij doen het goed maar dat is zo vanzelfsprekend dat men soms niet eens meer kan vertellen waarom. Deze organisaties "(excel)leren" en blijven hongerig. Leren is nu 2-richtingsverkeer. Wie ondersteunt wie?

Niet iedereen hoeft dit stadium te bereiken want het is voor de meesten een lange weg maar belangrijker is dat het behoorlijke inspanningen vergt er te blijven.

Advies producten