Uw brug naar?

U bent hier: Home » Informatie » Artikelen

Artikelen

Waar 15 jaar geleden nauwelijks informatie over Lean Six Sigma te vinden was, is het nu nauwelijks bij te benen. Dit is de plek waar door ons, derden of uzelf geschreven artikelen ruimte krijgen.

Waar meer mensen voor zijn, zijn ook meer mensen tegen. De ontwikkelingen bij Toyota of Automotive in het algemeen of de wijze waarop de Zorgsector de focus de laatste tijd veelal primair bij Lean legt, heeft gevolgen voor ons vakgebied. Terecht of onterecht?

Om de ontwikkelingen bij te houden, volgen we de literatuur en publicaties op de voet. Wilt u zelf een bijdrage leveren dan ontvangen wij uw bijdrage graag.

How can problem-solving skills help cure, contain and prevent ........ all at the same time?

I am impressed by how quickly people adapt to new ways of working as a result of the Coronavirus. I am not referring to the large group of fantastic people who are working in “vital” roles and make sure our primary needs are fulfilled such as food, healthcare and many public servant roles. I am addressing those who were told over the last couple of weeks they will have to work from home if that’s possible.

Lees verder

Vanaf heden zijn al onze workshops online te volgen

We dachten al jaren na over hoe we digitaal moesten gaan met onze workshops en opleidingen. In alle eerlijkheid had dat misschien nog wel jaren geduurd totdat het Coronavirus dit proces in een stroomversnelling bracht....

Lees verder

Het Coronavirus als disruptieve factor voor blijvende verandering en meer samenwerking

Als onderdeel van de maatregelen om het virus te bedwingen of omdat er opeens geen vraag meer naar hun product of dienst is, raken bijgevolg ontelbaar veel mensen per direct hun baan kwijt en daarmee een stuk bestaanszekerheid. Tegelijkertijd draaien andere mensen bijvoorbeeld zorgmedewerkers dubbele diensten. Corona houdt huis. Waar gaat dit heen?...

Lees verder

Leidinggeven aan verandering; niet omdat het moet, maar omdat het kan

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor de rol van de leidinggevenden bij organisatie-verbetering. Terugkerend thema; wat wordt er van u als leidinggevende verwacht als het erom gaat procesverbetering en/of Lean inspanningen maximaal te laten renderen?

Lees verder

De klant aan het woord; Thales + Hoshin Kanri

De eerste kennismaking met Lean is voor Thales al weer een aantal jaren geleden en daarom kan je stellen dat we al een goed stuk op weg zijn met onze Lean transformatie reis. Besparingen van meer dan 30% op doorloop - en bewerkingstijden zijn eerder regel dan uitzondering.

Lees verder

DevOps

Oude wijn in nieuwe zakken of daadwerkelijk een nieuwe manier van kijken en uitvoeren?

Lees verder

Lean en de kwaliteit van het onderwijs

Lean Denken en de vertaling naar IT blijken een lichtpunt te bieden in de meer dan sombere onderwijsomgeving van de laatste tijd.

Lees verder

Hoshin Kanri

In deze bijdrage focussen wij op de juiste projecten door het introduceren van een methodiek die de projectkeuze inclusief de uitrol behandelt; Hoshin Kanri.

Lees verder

De zin en onzin van certificering

Hoewel het goed gebruik is om collega’s niet voor de voeten te lopen, is er een reden om daar voor een keer van af te zien. De afgelopen maanden is in toenemende mate duidelijk geworden dat het onderwerp Certificering van Lean of Six Sigma practitioners zowel in de warme belangstelling staat van mogelijke opdrachtgevers en collega aanbieders van diverse Lean en Six Sigma opleidingen.

Lees verder

De klant aan het woord; Talent+Pro+Lean

In 2012 is Talent&Pro, een detacheringsbedrijf voor de financiële sector, gestart met een Lean programma. De gedachte daarbij is dat een essentieel onderdeel van de werkzaamheden van haar professionals te maken heeft met het identificeren van verstoringen of verspilling in (financiële) bedrijfsprocessen.

Lees verder

Cygnific; van Cost Center naar Value Center

Cygnific is een internationaal opererend contact center dat in opdracht van de Air France/KLM groep in 11 talen telefonisch, via chat, social media en email contact onderhoudt met reisagenten (B2T), zakelijke klanten (B2B) en particulieren (B2C) in 19 landen.

Lees verder

Wat is DfLSS?

In Six Sigma staat DFSS voor Design for Six Sigma en behandelt het ontwerp proces dat is gericht op aangepaste of nieuwe producten, nieuwe of herziene processen of alternatieve marktbenaderingen. Dit ontwerp proces is gebaseerd op de Six Sigma toolkit.

Lees verder

Klanttevredenheid en product- en procesontwerp

Het is een open deur dat elke organisatie naar Klanttevredenheid streeft. Wanneer in die context gesproken wordt over het tegemoet komen aan de wensen en verwachtingen van de klanten wordt vaak het begrip "Voice of the Customer" of VOC geïntroduceerd.

Lees verder

De klant aan het woord

TEAM Lean Six Sigma start een nieuwe rubriek "Uw ervaringen". In deze rubriek willen wij aan de hand van klanteninterviews, zaken aan de orde stellen die doorslaggevend worden geacht in elke Lean Six Sigma uitrol.

Lees verder

De Belt anno 2011

Op heb snijvlak van sociale wenselijkheid en echt geloof zijn organisaties altijd bezig voor talent de weg vrij te maken. Interessante vraag bij de aantrekkende economie is of de aandacht voor Talent Management weer aantrekt? Het is immers moeilijker talent te behouden?

Lees verder

Wat is Lean Six Sigma?

Twaalf jaar geleden verscheen in het tijdschrift voor kwaliteitsprofessionals "SIGMA" een artikel over Six Sigma dat in West-Europa aan een opmerkelijke opmars bezig was.

Lees verder

Lean Six Sigma succesvol ingevoerd

Om maximaal profijt te trekken van Lean Six Sigma kunnen we de invoering sturen op een tiental beproefde succesfactoren. Deze succesfactoren zijn tot stand gekomen door concrete ervaringen met bedrijven als General Electric, Caterpillar, Shell en Philips. Waar ging het nu beneden verwachting? Waar moest worden bijgesprongen? Wat liep vanzelf?

Lees verder

Duurzame innovatie zorgt voor meer winst

Iedereen is het er over eens dat de huidige crisis ons zal dwingen om te veranderen. Hoewel we ook door schaarste onze natuurlijke bronnen en omgevingsfactoren anders zullen waarderen, moeten we ook in onze zakelijke relaties meer als partners opereren om de uitdagingen van een globaliserende markt aan te gaan.

Lees verder

Where does Lean Six Sigma come from?

This is maybe the second question people pose just after the question what it is. However answering one of these questions is not possible without answering the other one. In this brief article we address the origings as well as the possible results.

Lees verder