Uw brug naar?

U bent hier: Home » Informatie » Artikelen » Leidinggeven aan verandering; niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Leidinggeven aan verandering; niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor de rol van de leidinggevenden bij organisatie-verbetering. Terugkerend thema; wat wordt er van u als leidinggevende verwacht als het erom gaat procesverbetering en/of Lean inspanningen maximaal te laten renderen?

Het antwoord lijkt simpel. De succesfactor die steeds voorbij komt, is dat het leiderschap zelf duidelijk zichtbaar bijdraagt aan de veranderingen. Als het gaat om het verbeteren van organisatie en resultaten is “betrokken Leiderschap” een belangrijke, voor velen een essentiële voorwaarde.

Nu is dit natuurlijk een open deur. Toch blijkt de praktijk weerbarstig en gaat het niet altijd zoals gewenst. Terug in 2016 heeft opleidings- en kennisinstituut Sioo onderzocht dat bij minder dan 50% van de procesverbetering en/of Lean programma’s de beoogde doelen zijn bereikt. Het veranderprogramma levert dus niet het gewenste resultaat op. Meer recente onderzoeken laten dezelfde cijfers zien. Waarom is dit percentage met al onze ervaring toch nog steeds zo hoog?

artikel leidinggeven aan verandering

Daar helpt hetzelfde Sioo-onderzoek ons gelukkig ook verder. Een aantal andere conclusies helpen direct onze kansen op succesvolle verandering te vergroten. En dat geldt vandaag de dag nog net zo hard dus de moeite waard om te delen.

Te complex

Allereerst blijkt dat organisaties vaak meerdere programma’s en projecten combineren. Dat lijkt pragmatisch maar vergroot de complexiteit en daarmee de kans op falen. Een veelheid aan veranderingen leidt bovendien tot ‘veranderdrukte’, wat ook negatief uitpakt voor de resultaten.

Geen sense of urgency

Deze veranderdrukte suggereert dat er onvoldoende is nagedacht over wat de organisatie nu echt nodig heeft. Wat is voor uw organisatie het meest urgent? Wat wilt u dat er over 1 jaar, 2 jaar anders is dan nu? Wat moeten we dus nu al gelijk beetpakken? Organisaties, die vooraf een grondige analyse uitvoeren, blijken vaker hun beoogde programma- of projectdoelen te realiseren.

De lemen tussenlaag

Om met de veranderdrukte om te kunnen gaan, blijken middenmanagers en afdelingshoofden vindingrijk. In plaats van actief met hun leidinggevenden in discussie te gaan over de inhoud en de mogelijkheden, schermen ze hun medewerkers af voor de gewenste verandering. Zo maken ze de gevraagde verandering bijvoorbeeld veel kleiner of delen slechts sporadisch informatie met hun medewerkers. In andere gevallen houden ze de organisatiedoelen opzettelijk vaag. Doelen, noodzaak en aanpak blijven in de organisatie dus vaak onduidelijk.

Van inzicht naar actie

Samengevat kunt u met de volgende stappen uw succeskans dus aanzienlijk vergroten:

  1. Denk echt goed na wat u als organisatie wilt en kies! Onderzoek vooraf of een gericht verbeterprogramma voor u echt noodzakelijk is?
  2. Betrek uw belangrijkste medewerkers actief bij de vaststelling van de prioriteiten. Het daardoor verkregen enthousiasme van medewerkers vertaalt zich naar een betere uitvoering.
  3. Houd actief en systematisch de voortgang in de gaten en kom waar nodig in actie.

Veel succes.

Adriaan Mulder is oprichter en directeur van TEAM Lean Six Sigma BV en gecertificeerd Master Black Belt. Hij is bijna 30 jaar werkzaam in organisatie- en procesverbetering waarvan bijna 25 jaar in Lean en Six Sigma. In die periode heeft hij in spraakmakende programma’s een leidende rol gespeeld waaronder General Electric, Caterpillar, Shell en Philips.