Uw brug naar?

U bent hier: Home » Informatie » Tools

Tools

TEAM Lean Six Sigma omarmt de gedachte van hergebruik. Waarom moet u opnieuw het wiel uitvinden? Er zijn diverse zaken waar men tegen aan loopt als u een Lean (Six Sigma) programma start. Wat is Six Sigma? Wat is Lean? Hoe kiezen we projecten? Hoe rapporteren we voortgang? Hier treft u bruikbare informatie en tools.

1. Introductie Lean Six Sigma

Indien u net start treft u hier een powerpoint presentatie aan waarin Six Sigma en Lean worden toegelicht. Ook wordt aangegeven wat de activiteiten zijn per DMAIC fase.

Login of registreer om te kunnen downloaden

2. Project Selectie tool

Deze excell spreadsheet kan worden gebruikt om verbeterprojecten te beoordelen naar hun bijdrage aan de organisatie strategie. Vervolgens wordt door een proces van bevraging vastgesteld wat de ideale projectaanpak is. Lean Six Sigma is namelijk niet altijd de aangewezen aanpak. Gewichten voor stategische doelen en criteria voor vaststelling van de projectaanpak kunnen naar behoefte worden aangepast.

Login of registreer om te kunnen downloaden

3. Project charter

Deze project charter wordt in veel organisaties gebruikt om projecten te definiëren. Doel, aanleiding, reikwijdte, Teamsamenstelling en tijdpad worden vastgelegd om duidelijkheid te creëren.

Login of registreer om te kunnen downloaden

4. Project Status Rapport (PSR)

Dit rapport kan worden gebruikt om periodiek in de organisatie te rapporteren hoe het er met de project voortgang voor staat. Als het programma voor de organisatie van essentieel belang is, dan dienen deze ook individueel en collectief te worden geagendeerd en besproken.

Login of registreer om te kunnen downloaden

5. Toelichting Status rapport

Om een Project Status Rapport goed in te kunnen vullen, is het noodzakelijk om organisatie en betrokkenen duidelijk te maken hoe we de voortgang meten. Welke criteria gebruiken we en wanneer zijn we genoodzaakt in actie te komen?

Login of registreer om te kunnen downloaden

6. Toelichting financiële resulaten

In dit document treft u een indeling voor de resultaten of benefits die met een Lean Six Sigma project kunnen worden bereikt. Hoe de definities precies luiden is minder belangrijk dan een eenduidig beeld in de organisatie. Bij voorkeur worden benefits in samenspraak met de Financiële Afdeling geraamd en achteraf gevalideerd. Op verzoek wordt een Excell template voor de berekening toegestuurd.

Login of registreer om te kunnen downloaden

7. Lean Six Sigma Projecten overzicht

Wanneer sprake is van een Lean Six Sigma programma moeten gelijkertijd meerdere projecten worden gemonitoord. Voor kleinschalige programma's biedt het hier te downloaden overzicht voldoende structuur en verschaft focus op de belangrijkste zaken.

Login of registreer om te kunnen downloaden