Uw brug naar?

U bent hier: Home » Over ons » Visie en missie

Visie en missie

Investeren in het probleemoplossend vermogen van medewerkers dan wel van jezelf draagt ertoe bij dat talenten -verborgen of manifest-, beter worden benut. Gebruik van je talenten resulteert immers in betrokkenheid, bevlogenheid en passie en biedt de snelste weg naar verrijking en resultaat.

De uiteindelijke veranderingen in een organisatie zullen meer lonend zijn dan bijvoorbeeld in geval van management aan de hand van functiehuizen of competentieprofielen. De wetenschap wat jou als individu drijft en inzicht in wat je wil en daarmee kan veranderen lijkt het meest effectief. Niet alleen om alles uit "vandaag" maar ook uit "morgen" te halen. Alles wat geldt voor jou als individu geldt eens te meer voor het collectief. De roep is om die organisatie die klant - organisatie(resultaten) - individuele medewerker verbindt. Daar ligt ons inziens een enorme winst!

De visie van TEAM Lean Six Sigma is:- In 2018 hebben alle organisaties in Nederland Lean Six Sigma of vergelijkbare Verbeterprogramma's ontdekt, wat hen helpt om passie, focus en actiebereidheid in de organisatie te ontsluiten en waar gewenst of noodzakelijk de bedrijfsresultaten te verbeteren.

Daaruit volgt als onze missie:
Zoveel mogelijk organisaties bereiken en met zoveel mogelijk mensen samenwerken om organisatie, systemen, processen, producten en diensten te verbeteren. Wij begeleiden onze klanten bij de inrichting van hun organisatie en processen door de wensen en verwachtingen van hun klanten en overige belanghebbenden als uitgangspunt te nemen. Daarmee worden hun financiële en maatschappelijke doelen verwezenlijkt en wordt tegelijkertijd de ideale werkomgeving gecreëerd.

Om onze missie te bereiken streven wij het volgende na:

  • Hoogwaardige partnerships met gepassioneerde en uitmuntend presterende professionals
  • Lean Six Sigma als methodiek is toegankelijk en laagdrempelig
  • Onze kennis en kunde draagt bij aan de ontwikkeling van het vakgebied en door projectbegeleiding aan een select aantal onbetwiste, maatschappelijke verbeterdoelen

Voor invulling van onze missie willen wij een meer dan geëngageerd professioneel opleidinginstituut en adviesbureau bieden, dat mensen en organisaties individueel en collectief in staat stelt te ondervinden hoe Lean Six Sigma verbetermanagement het leven vereenvoudigt en daadwerkelijk mooier maakt.

In de periode 2013 - 2015 focussen we ons daarbij op de volgende prioriteiten:

  • Betrokken bij Lean Six Sigma in 250 organisaties
  • Samenwerking met minimaal 3 waardetoevoegende partners uit de keten
  • Excellente feedback van klanten en partners over afgenomen diensten
  • Een compleet dienstenpakket aansluitend op marktbehoeften

Vanuit onze doelstellingen willen we dus een volledig gekleurd pallet dienstverlening Lean Six Sigma bieden. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat Lean Six Sigma daarmee massa productie wordt. Het blijft altijd maatwerk.

Mocht u een specifieke vraag hebben dan is het voor Team Lean Six Sigma een genoegen voor u een passend antwoord te vinden. Dat is onze belangrijkste drijfveer; voor elke relatie en voor elke mogelijke Lean Six Sigma behoefte vinden wij een passend aanbod. Maakt u graag gebruik van een van de mogelijkheden om met ons in contact te komen onder andere door het sturen van een e-mail via ons contactformulier.