Uw brug naar?

U bent hier: Home » Opleidingen » Operational Excellence » dmaic BB

DMAIC Black Belt

De DMAIC BB opleiding is bedoeld voor die medewerkers, die (tijdelijk) de rol van Black Belt in hun organisatie gaan vervullen. De Black Belt is een verandermanager, die met een breed pallet van verbetertools en kennis over hoe je in een organisatie veranderingen bewerkstelligt, projecten in de organisatie uitvoert. De Black Belt wordt uitermate goed toegerust om binnen organisaties beslissingen te nemen, die dan vooral gebaseerd zijn op de feiten en niet zozeer het buikgevoel. Probleemstelling, metingen uitvoeren, analyse van mogelijke oorzaken en het bedenken van passende maatregelen leidt tot blijvende en afdoende resultaten. Hoe goed de kwaliteit van de oplossing ook is, de acceptatie in de organisatie bepaalt het uiteindelijke succes. Daarom besteedt de Black Belt veel aandacht aan de �zachte� aspecten van de verandering. Hoe kunnen we de verandering het beste laten landen? Wie moet ik voor deze verandering winnen? Hoe kan ik die mensen voor de verandering winnen? Hoe sta ik eigenlijk zelf in dit proces?

Het Lean Six Sigma Black Belt curriculum is het logische gevolg van de synthese van Lean denken en de Six Sigma methodiek. Lean is gericht op het vereenvoudigen en waar mogelijk verkorten van processen. Tegelijkertijd streeft men vermindering van verspilling na. Om dat doel te bereiken worden beproefde technieken en instrumenten gebruikt.

Six Sigma is een probleemoplossingsmethode, toegepast op een achterblijvende prestatie waarvan we de zogenoemde hoofdoorzaken niet kennen. Het kan gaan om alles van omzet vergroten tot kosten verlagen. Voorbeelden zijn; find more, win more, keep more verkoopstrategieën, het verlagen van het arbeidsverzuim, verkorten van behandeltijden in een zorginstelling (clinical path) en reductie van het aantal overnachtingen, reductie van de kostprijs van een product of dienst of het optimaliseren van de Supply Chain. Alles is mogelijk zolang het gaat om een meetbaar prestatieniveau.

Lean voorziet in een bak met oplossingen en Six Sigma helpt een probleem te ontrafelen om vast te stellen wat de beste oplossingen zijn. Tezamen vormen ze een supersterke, world-class aanpak.

Na het afronden van de Black Belt opleiding en een theorie-examen ontvangt men een getuigschrift. Na het afronden van minimaal twee succesvolle projecten kan de cursist een Black Belt certificaat halen. Certificatie is geen standaard onderdeel van de opleiding. Soms kiest men hier niet voor en er gaat nogal wat tijd overheen. Heeft u wel interesse vindt u hier informatie over aanpak en voorwaarden

Het curriculum zoals dat door TEAM Lean Six Sigma wordt aangeboden is het resultaat van onze betrokkenheid bij best-in-class (Lean) Six Sigma programma's bij organisaties als General Electric, Caterpillar, Shell, Philips, Nationale Nederlanden, KLM en Renewi. In de opleiding komen de volgende modules aan bod:

 1. Introductie Lean Six Sigma
 2. Inleiding Lean Manufacturing
 3. 1-daagse workshop; “Van Strategie naar Uitvoering”
 4. Inleiding Design for Lean Six Sigma (DfLSS)
 5. Simulatie / business case
 6. Project selectie
 7. Lean Six Sigma DMAIC toolkit
  1. a. Define-Measure-Analyze-Improve-Control
  2. 100+ tools
   1. Statistiek (op begrijpelijke wijze)
    1. Hypothesis Testing waaronder t-tests, ANOVA, correlatie & regressie etc.
    2. Normality en non-parametrics
    3. Statistical Process Control (SPC)
   2. Lean solutions
    1. Blue Sky Visioning
    2. VSM en lean metrics
    3. Push & Pull
    4. Hijunka, Load Leveling, 5s, JIT, TPM, OEE, Poka Yoke, Jidoka, FMEA, KATA etc.
   3. Soft skills
    1. Verandermanagement
    2. Faciliteren
    3. Presentatievaardigheden
  3. Design of Experiments (DOE)
  4. Proces modeleren
 8. Transformatie Management / Persoonlijk Leiderschap
 9. Coaching for personal growth

Het delivery model is opgebouwd uit theoretische inleidingen waar op een interactieve manier onderwerpen worden toegelicht, veel case studies en groepsoefeningen en het werken aan het eigen project. Theoretische inleidingen worden doorgaans op flipchart uitgewerkt en daarvan worden fotodocumenten ter beschikking gesteld. Ondersteunend ontvangt men powerpoint presentaties met alle tools en templates/formats voor geïntroduceerde tools.

Organisatie & investering

Sinds COVID haar intrede heeft gedaan hebben we opleidingen natuurlijk enorm moeten aanpassen. Voor onze Black Belt opleiding heeft dat een innovatieve, flexibele en hybride vorm opgeleverd. Logisch want projectuitvoering en samenwerking vindt immers ook veel meer virtueel en online plaats. Voor een volledige Black Belt opleiding start je nu met onze Green Belt opleiding. Die kan je online volgen of als de omstandigheden het weer toelaten als dagopleiding. Elders op deze site vind je de informatie over de Green Belt opleiding, de mogelijke varianten en wanneer je kan starten. Eigenlijk kan dat altijd gelijk. De Green Belt modules zijn opgebouwd uit theoretische inleidingen waar op een interactieve manier onderwerpen worden toegelicht, veel case-studies en groepsoefeningen en eventueel het werken aan een eigen project. Theoretische inleidingen worden doorgaans op flip-chart uitgewerkt en daarvan worden fotodocumenten ter beschikking gesteld. Ondersteunend ontvangt men Powerpoint presentaties met alle tools en templates/formats voor geïntroduceerde tools.

Het tweede deel noemen we ook wel “Green Belt to Black Belt upgrade”. Deze verdieping volg je online en op het moment dat het jou uitkomt. Voor enkele upgrade onderdelen is het belangrijk om fysiek samen te komen bijvoorbeeld voor groepsdynamiek bijvoorbeeld coaching of experimentele strategieën (DOE) en daar organiseren we periodiek bijeenkomsten voor. Waar dat mogelijk is, worden dagen bij organisaties van trainees georganiseerd. Goed om boven op de praktijk te zitten. Het vernieuwende van deze aanpak zit hem vooral in een veel intensievere begeleiding door een coach ofwel ervaren (Master) Black Belt. Zelfstudie is pas dan goed mogelijk als je iemand hebt op wie je terug kan vallen, iemand die je op fouten wijst en waar verdiend, ook complimenten geeft. De coach helpt je bij eventuele problemen en zorgt voor verbinding. Klassikale dagen zijn deels ingeruild voor 1:1 begeleiding. Daardoor kunnen we uw investering toch laag houden maar weten we door onze ervaringen tot heden dat u veel meer uit de Black Belt opleiding haalt. Je kan je opleiding dus flexibel samenstellen. De totale doorlooptijd van de training is 4 tot 12 maanden afhankelijk van de variant die je kiest, de periode waarin wordt gestart en hoeveel tijd jij eraan kan besteden.

Om het effect van deze opleiding te maximaliseren, adviseren wij dat u met een echt project in de opleiding start. Dat is echter niet noodzakelijk. Het toepassen van de technieken en instrumenten op een eigen project blijken echter uitermate belangrijk voor het laten landen van het curriculum. Concreet weet u zich veel beter te herinneren wat we hebben gedaan en wat de samenhang is.

Uw investering bestaat uit 2 componenten; de opleiding en begeleidingskosten. De opleiding vergt standaard een investering van € 5.750,- voor de Green Belt opleiding, materialen inclusief de groepsbijeenkomsten voor de verdiepende BB-modules. Daarenboven is er standaard sprake van een budget van 2 dagen 1:1 coaching. Als u met een project start, adviseren wij u om aanvullend 2 dagen on-the-project coaching bij te kopen. De coaching bestaat uit 1:1 on-site meetings, telefonische en mailondersteuning. Als in uw organisatie een gekwalificeerde begeleider, Lean Sensei of Master Black Belt aanwezig is of u heeft geen project, dan komt de noodzaak van externe coaching te vervallen. De investering voor coaching komt neer op €1.300,- per dag exclusief (reis)kosten. Voor een tweede inschrijving ontvangt u 10% korting op de opleidingskosten! Voor meer inschrijvingen per leergang of in een kalenderjaar maken wij graag een op-maat aanbieding.

Onze tarieven zijn de scherpste in de markt en in combinatie met onze track record maakt dat de prijs/kwaliteitsverhouding uniek. Aangezien een veel gehanteerd uitgangspunt is dat een fulltime Black Belt project een resultaat van €100.000,- of meer laat zien, is het overigens gemakkelijk te concluderen dat u uw investering bij het eerste project ruimschoots terugverdient. Een ROI van minimaal 3 is eerder regel dan uitzondering.

U kunt via het contactformulier uw interesse voor deze opleiding direct aangeven of bel met ons op zodat wij u een passende aanbieding kunnen doen.

Deze opleiding wordt in aanvulling van de open-inschrijving variant ook als in-huis mogelijkheid aangeboden. Voor in-huis BB opleidingen worden aparte afspraken over het delivery model gemaakt. Dat kan geheel op uw locatie of ook een hybride vorm zijn. Voor verdere informatie over de gedetailleerde BB agenda of een aanbieding op-maat, we komen er samen altijd uit!