Uw brug naar?

U bent hier: Home » Opleidingen » Operational Excellence » dmaic BB

DMAIC Black Belt

De DMAIC BB opleiding is bedoeld voor die medewerkers, die (tijdelijk) de rol van Black Belt in hun organisatie gaan vervullen. De Black Belt is een verandermanager, die met een breed pallet van verbetertools en kennis over hoe je in een organisatie veranderingen bewerkstelligt, projecten in de organisatie uitvoert. De Black Belt wordt uitermate goed toegerust om binnen organisaties beslissingen te nemen, die dan vooral gebaseerd zijn op de feiten en niet zozeer het buikgevoel. Probleemstelling, metingen uitvoeren, analyse van mogelijke oorzaken en het bedenken van passende maatregelen leidt tot blijvende en afdoende resultaten. Hoe goed de kwaliteit van de oplossing ook is, de acceptatie in de organisatie bepaalt het uiteindelijke succes. Daarom besteedt de Black Belt veel aandacht aan de �zachte� aspecten van de verandering. Hoe kunnen we de verandering het beste laten landen? Wie moet ik voor deze verandering winnen? Hoe kan ik die mensen voor de verandering winnen? Hoe sta ik eigenlijk zelf in dit proces?

Het Lean Six Sigma Black Belt curriculum is het logische gevolg van de synthese van Lean denken en de Six Sigma methodiek. Lean is gericht op het vereenvoudigen en waar mogelijk verkorten van processen. Tegelijkertijd streeft men vermindering van verspilling na. Om dat doel te bereiken worden beproefde technieken en instrumenten gebruikt.

Six Sigma is een probleemoplossingmethode, toegepast op een achterblijvende prestatie waarvan we de zogenoemde hoofdoorzaken niet kennen. Het kan gaan om alles van omzet vergroten tot kosten verlagen. Voorbeelden zijn; find more, win more, keep more verkoop strategieën, het verlagen van het arbeidsverzuim, verkorten van behandeltijden in een zorginstelling (clinical path) en reduceren van aantal overnachtingen, reductie van de kostprijs van een product of dienst of het optimaliseren van de Supply Chain. Alles is mogelijk zolang het gaat om een meetbaar prestatieniveau.

Lean is dus een bak met oplossingen en Six Sigma helpt een probleem te ontrafelen om vast te stellen wat de beste oplossingen zijn. Tezamen vormen ze een supersterke aanpak.

Na het afronden van de Black Belt opleiding en een theorie examen ontvangt men een getuigschrift. Na het afronden van minimaal twee succesvolle projecten kan de cursist een Black Belt certificaat halen. Certificatie is geen standaard onderdeel van de opleiding. Soms kiest men hier niet voor en er gaat nogal wat tijd over heen. Heeft u wel interesse vindt u hier [link naar certificatie] informatie over aanpak en voorwaarden.

Het curriculum zoals dat door TEAM Lean Six Sigma wordt aangeboden is het resultaat van onze betrokkenheid bij best-in-class (Lean) Six Sigma programma's bij organisaties als General Electric, Caterpillar, Shell, Philips, Nationale Nederlanden en KLM. In de opleiding komen de volgende modules aan bod:

 1. Introductie Lean Six Sigma
 2. Inleiding Design for Lean Six Sigma (DfLSS)
 3. Inleiding Lean Manufacturing
 4. Simulatie / business case
 5. Project selectie
 6. Lean Six Sigma DMAIC toolkit
  1. a. Define-Measure-Analyze-Improve-Control
  2. 100+ tools
   1. Statistiek
    1. Hypothesis Testing
    2. Normality en non-parametrics
    3. Statistical Process Control (SPC)
   2. Lean solutions
    1. VSM en lean metrics
    2. Hijunka en load leveling, 5s, JIT, TPM, OEE, Poka Yoke, Jidoka & FMEA
   3. Soft skills
    1. Verandermanagement
    2. Faciliteren
    3. Presentatievaardigheden
  3. Design of Experiments (DOE)
  4. Proces modeleren
 7. Transformatie Management / Persoonlijk Leiderschap
 8. Coaching for personal growth

Het delivery model is opgebouwd uit theoretische inleidingen waar op een interactieve manier onderwerpen worden toegelicht, veel case studies en groepsoefeningen en het werken aan het eigen project. Theoretische inleidingen worden doorgaans op flipchart uitgewerkt en daarvan worden fotodocumenten ter beschikking gesteld. Ondersteunend ontvangt men powerpoint presentaties met alle tools en templates/formats voor geïntroduceerde tools.

Organisatie & investering

Onze DMAIC Black Belt opleiding bestaat totaal uit meerder modules! De totale doorlooptijd van de training is 4 tot 8 maanden afhankelijk van de variant die u kiest, de periode waarin wordt gestart en uw individuele mogelijkheden. Er wordt voor een bepaalde leergang ingeschreven maar bij verhindering kan een module later worden gevolgd.

De opleiding wordt zowel als open-inschrijving als in-huis aangeboden. Voor in-huis BB opleidingen worden aparte afspraken over het delivery model gemaakt.

Om het effect van deze opleiding te maximaliseren, adviseren wij dat u met een echt project in de opleiding start. Dat is echter niet noodzakelijk. Het toepassen van de technieken en instrumenten op een eigen project blijken echter uitermate belangrijk voor het laten landen van het curriculum. Concreet weet u zich veel beter te herinneren wat we hebben gedaan en wat de samenhang is.

De opleiding wordt georganiseerd in het gebied omsloten door Rotterdam - Amsterdam - Amersfoort - Den Bosch tenzij op basis van de inschrijvingen en in overleg met de trainees een andere locatie wenselijk is. Ook worden waar dat mogelijk is dagen bij organisaties van trainees gepland om zo de kosten laag te houden.

Uw investering bestaat uit 2 componenten; de opleiding en de eventuele project-begeleidingskosten. De opleiding vergt een investering van €5.750,-. Indien u met een project start, adviseren wij u om aanvullend 2 dagen on-the-project coaching bij te kopen. Die coaching bestaat uit 1:1 on-site meetings, telefonische en mailondersteuning. Indien in uw organisatie reeds een gekwalificeerde begeleider, lean sensei of Master Black Belt aanwezig is of u heeft geen project, dan komt de noodzaak van externe coaching te vervallen.

De investering voor coaching komt neer op €1.300,- per dag inclusief (reis)kosten. Voor een tweede inschrijving in dezelfde leergang ontvangt u overigens 10% korting op de opleidingskosten! Voor meer inschrijvingen per leergang of in een kalenderjaar maken wij graag een op-maat aanbieding.

Onze tarieven zijn de scherpste in de markt en in combinatie met onze track record maakt dat de prijs/kwaliteitsverhouding uniek. Aangezien het uitgangspunt is dat een project een resultaat van €100.000,- of meer laat zien is het overigens gemakkelijk te concluderen dat u uw investering bij het eerste project ruimschoots terugverdient. Een ROI van minimaal 3 is eerder regel dan uitzondering.

Informatie & inschrijving

Door het Coronavirus hebben we onze 1ste open inschrijving Black Belt opleiding moeten annuleren. Na de zomer is er een tweede kans en hebben we de verdiepende Blackt Belt modules gepland. Dat betekent dat dit jaar de Black Belt opleiding een gemengd karakter heeft. Het eerste deel volgt u online. IJs en wederdienende vervolgt u na de zomer met de verdiepende modules die leiden tot een een volwaardig, world-class Black Belt niveau. Uw investering voor de opleiding is voor deze variant € 4.950,- in plaats van € 5.750,- terwijl u aanvullend voor de online modules 4 uur een beroep kunt doen op een TEAM Lean Six Sigma coach.

U kunt zich via het contactformulier direct voor deze opleiding of workshop inschrijven of neem contact met ons op zodat wij u een passende aanbieding kunnen doen.

Voor informatie over de gedetailleerde Black Belt opleiding agenda, aanvullende informatie of een aanbieding op-maat, neemt u dan graag contact met ons op. Mocht u problemen hebben met de agenda komen we daar samen uit.

Kalender

DMAIC Black Belt Opleidingen (4 weken gecomprimeerd in 16 dagen)

BB-202 DMAIC Black Belt opleiding (Regulier / equivalent 16 dagen)

 • Module “van strategie naar uitvoering” & Introductie DMAIC verbeteraanpak -online-
 • Module Probleemdefiniëring en Prestatiemeting -online-
 • Module Proces- & Data-analyse -online-
 • Module Creatieve Probleemoplossing & Procesborging -online-
 • 202BB-V 9 - 10 september 2020 | Module Hoshin Kanri Strategie-uitrol, facilitation skills & Programma Management
 • 202BB-VI 30 september - 1 oktober 2020 | Module Persoonlijk Leiderschap / Transformatie Management
 • 202BB-VII 21 - 22 oktober 2020 | Module Advanced Lean & Six Sigma data-analyse
 • 202BB-VIII 11 - 12 november 2020 | Module Process modelling & Design Of Experiments