Uw brug naar?

U bent hier: Home » Opleidingen » Operational Excellence » DMAIC GB

Online DMAIC Green Belt

Onze meest gevraagde opleiding is die tot Lean Six Sigma DMAIC Green Belt. We bieden een interactieve en zeer volledige opleiding voor de scherpste prijs in combinatie met de meest intensieve 1 op 1 begeleiding. Vanaf maart 2020 bieden we deze opleiding als gevolg van Corona alleen online aan. Maar vervolgens blijken onze cursisten deze online variant met de inhoudelijke 1 op 1 begeleiding buitengewoon positief te ervaren. Het geleerde wordt beter opgenomen en energieniveaus als gevolg van de kortere sessie zijn merkbaar hoger. Het ziet er naar uit dat onze traditionele, klassikale variant überhaupt niet meer terug komt.

Wat het is?

De DMAIC GB opleiding is bedoeld voor die medewerkers, die naast hun operationele verantwoordelijkheden een verbeterproject draaien. Om een dergelijk project goed te kunnen managen en kennis te vergaren over de wijze waarop een probleem kan worden ontrafeld, is kennis gewenst van een breed scala aan verbeterinstrumenten. De Green Belt opleiding biedt verrijkende inzichten waardoor medewerkers met zelfvertrouwen in teamverband zeer succesvolle veranderingen realiseren. Probleemstelling, prestatiemeting, probleemanalyse en het bedenken van passende maatregelen leidt tot blijvende resultaten.

Hoe goed de kwaliteit van de oplossing ook is, de acceptatie in de organisatie bepaalt het uiteindelijke succes. Daarom ontvangt de Green Belt ook onderricht in de "zachte" aspecten van de verandering. Wie moet ik voor deze verandering winnen? Hoe kan ik die mensen voor de verandering winnen? Hoe ga ik met conflicten om?

Ons Green Belt curriculum of BOK (Body of Knowledge) is gebaseerd op de world-class standaard die Ohio State University / Fisher College of Business hanteert. Het curriculum is mede tot stand gekomen door onze eigen, jarenlange ervaring met wereldwijde en Nederlandse Lean Six Sigma programma’s in organisaties als General Electric, Philips, Caterpillar, Shell, KLM, DHL, PON, Maxima MC en Renewi.

De DMAIC Green Belt opleiding is qua opzet volledig opgehangen aan de Lean Six Sigma DMAIC projectfasering. U doet ervaring op met een groot aantal tools, die in de praktijk hun toegevoegde waarde hebben bewezen.

 1. Introductie Lean Six Sigma
 2. Simulatie / business case
 3. Lean Six Sigma DMAIC toolkit
  • DMAIC fasering; Define−Measure−Analyze−Improve−Control
  • Toolkit
  • Basale Statistiek
  • Lean solutions
  • Soft skills
  • Communicatieplanning
  • Omgaan met weerstand
 4. Verander- of Transformatiemanagement
 5. Rollen & Verantwoordelijkheden

Een door ons gehanteerd uitgangspunt is dat elke opleiding instrumenteel dient te zijn; trainees herkennen hoe ze het geleerde in hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen. Het delivery model is opgebouwd uit theoretische inleidingen waar op een interactieve manier onderwerpen worden uitgelicht en veel tijd is ingeruimd voor het uitvoeren van individuele en groepsopdrachten, een case studie en het uitwisselen van ervaringen. Alle bijeenkomsten vinden plaats in Microsoft TEAMS. Ondersteunend ontvangt men via TEAMS pdf-files van de behandelde onderwerpen en alle benodigde tools en templates.

Projectbegeleiding

Uiteindelijk vindt het echte leren plaats in de praktijk. Na het "consumeren" tijdens de online meetings dient het geleerde in de praktijk te worden toegepast. Een eigen project is daarom handig echter niet noodzakelijk. Voor die trainees, die een eigen project meenemen, is het een voordeel dat de opleiding over een aantal maanden is uitgesmeerd. Eerst kennis opdoen en dan zelf toepassen. We noemen dit Just−in−Time leren. In de praktijk worden immers ook de fouten gemaakt, die;

 • Voor elk individu anders zijn
 • Uw coach in staat stellen uw leermodel te personaliseren
 • Ervoor zorgen dat men die fout nooit meer maakt!

Een goede persoonlijke coach tijdens het eerste project blijkt dus een bepalende factor voor een optimaal resultaat. Indien TEAM Lean Six Sigma u bij uw eerste project tot het einde bij mag staan, krijgt u een Master Black Belt of ervaren Black Belt om u stap voor stap te ondersteunen. Tijdens de coaching worden knelpunten in het project doorgenomen, specifieke, inhoudelijke vragen behandeld en feedback op het functioneren gegeven. Als in uw organisatie gekwalificeerde coaches, een Lean sensei of Master Black Belts aanwezig zijn, is dat natuurlijk fantastisch. Claim wel voldoende tijd in hun agenda.

Het resultaat

Een succesvol afgeronde opleiding kent 2 resultaten;

 • Een succesvol afgerond project dat wil zeggen een meetbare verandering overeenkomstig het project doel, idealiter financieel gemaakt,
 • Een enthousiaste Green Belt en ambassadeur voor de Lean Six Sigma aanpak.

Een project heeft doorgaans een doel van minimaal € 15.000,− aan besparingen of extra marge. De Green Belt of project manager kan gedurende een aantal maanden voor dat doel minimaal 10 − 15% van zijn of haar tijd aan het project werken. De doorlooptijd van een project is omgekeerd evenredig met de tijd die men eraan kan besteden. Als men geen of onvoldoende tijd heeft (lees: wil men geen tijd maken), begin er dan liever niet aan.

Na het afronden van de opleiding en een online Green Belt examen ontvangt men een getuigschrift. Na het afronden van minimaal één succesvol project kan je vervolgens voor het echte Green Belt certificaat gaan. Certificatie is geen standaard onderdeel van de opleiding. Soms kiest men hier niet voor en er gaat vaak ook nogal wat tijd over heen. Heeft u wel interesse vindt u hier informatie over aanpak en voorwaarden.

TEAM Lean Six Sigma University hanteert een modulaire opbouw. Dat betekent dat als u na verloop van tijd uw Green Belt status wilt opschalen naar Black Belt niveau dan heeft u de unieke mogelijkheid om met de zogenoemde GB2BB upgrade opleiding Black Belt niveau te realiseren. Hiervoor hebben we, wederom mede als gevolg van Corona, een revolutionaire op-maat-gesneden aanpak ontwikkeld. Geen one-size-fits-all meer voor u, maar een interactieve en geheel op u afgestemde aanpak.

Online varianten

Onze Green Belt opleiding wordt momenteel in 2 varianten aangeboden.

In de eerste variant volgt u het hele curriculum online. We bieden zowel de mogelijkheid om onze modules overdag of in de avonduren te volgen. In bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk tussen dag en avondopleiding te switchen. De volledige opleiding omvat 14 modules van maximaal 3½ uur. U krijgt diverse opdrachten, zowel individueel als in groepjes waardoor het curriculum goed landt. Al uw huiswerk wordt door ons nagekeken en daar ontvangt u specifieke feedback over! Dat betekent dat we minimaal 3 uur 1:1 met u aan de gang gaan. De doorlooptijd van de opleiding is ongeveer 3 maanden.

De tweede variant biedt u de mogelijkheid het hele curriculum volgens uw eigen voorkeur te volgen. Alle modules zijn opgenomen en voorzien van ons commentaar. U ontvangt online toegang tot deze modules. Aan de hand van een case studie wordt u gevraagd diverse huiswerkopdrachten uit te voeren. Deze opdrachten worden nagekeken door uw persoonlijke TEAM Lean Six Sigma coach en telefonisch met u besproken. Gedurende de opleiding kunt u tot 4 uur gebruik maken van uw coach. We laten niets aan het toeval over. U heeft na afronding van uw opleiding alles geleerd, dat een Lean Six Sigma Green Belt geacht wordt te weten.

De laatste variant is uitermate geschikt voor alle mensen, die de vrijheid niet hebben zich voor de centraal geplande online modules vrij te maken. En ook voor hen, die zich het curriculum eigen willen maken zonder de noodzaak of wens van on-the-job leren. Bijvoorbeeld consultants of interne project managers, die zich snel op een nieuw project moeten voorbereiden of die anders naar processen willen leren kijken. Of gewoon voor die mensen, die wel hun probleemoplossend vermogen willen verhogen maar niet noodzakelijkerwijs een project gaan doen.

Normaal gesproken verzorgen we deze opleiding natuurlijk ook voor intern voor allerhande instellingen, organisaties en bedrijven. In verband met Corona hebben we deze dienstverlening echter on-hold gezet. Waarom zou je immers onnodig risico’s lopen? We willen u echter absoluut van dienst zijn als u een interne opleiding wil organiseren. Voor nu wordt dat dan de hiervoor beschreven online variant. We plannen de bijenkomsten en gewenste ondersteuning in overleg. Neem voor een maatwerk aanpak graag contact met ons op.

Uw investering & inschrijven

Nu verwacht men wellicht dat deze nieuwe online varianten met de meer persoonlijke en intensievere benadering kostbaar zullen zijn. Dat valt echter heel erg mee. Uw investering voor een volwaardige opleiding is zelfs behoorlijk omlaag gegaan. Dat kunt u toetsen door onze prijzen met die van onze collega’s te vergelijken. Hoe dat kan? Wij vinden deze aanpak leuker en hebben ervaren dat onze opdrachtgevers ook meer tevreden zijn en daar doen wij het voor. Bovendien sparen we behoorlijk veel aan reistijd.

Voor de centraal geplande online variant is uw entry-fee € 2.100- p.p. exclusief BTW. De variant waar u zelfstandig met onze materialen aan de gang gaat, vraagt een investering van € 1.950,-. Beide bedragen zijn inclusief de toegewezen begeleidingsuren.

Indien u aanvullend wenst dat wij u bij uw eigen project begeleiden, is 1½ dag on-the-project extra coaching veelal voldoende. Deze coaching bestaat uit on-line meetings en telefonische ondersteuning. Deze begeleiding komt voor 1½ dag uit op € 1.950,-.

Voor meer inschrijvingen per leergang of in een kalenderjaar maken wij graag een klantspecifieke aanbieding.

TEAM Lean Six Sigma kiest bewust voor een laagdrempelig model om het Lean Six Sigma gedachtegoed voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken. Daarbij heeft ze geen concessies aan de kwaliteit gedaan. U krijgt nog steeds world-class materiaal en begeleiding van de beste (en ons inziens leukste) mensen die echt weten waar ze over praten.

Voor informatie over de gedetailleerde DMAIC GB opleiding agenda, aanvullende informatie of een aanbieding op−maat, neemt u dan graag contact met ons op. Mocht u problemen hebben met de agenda komen we daar samen uit.

Als we u al enthousiast hebben gemaakt, u kunt zich direct inschrijven door een mail te sturen naar adriaan.mulder@teamlss.nl. Hij neemt dan contact met u op om verdere wensen te bespreken. Een telefoontje naar 0294 290 445 of 0615 379 979 is wellicht nog sneller.

Kalender

GB-21A DMAIC Green Belt Opleiding – Online 14 modules – avondvariant

Alle modules starten om 18:30 en duren tot uiterlijk 21:45.

 • 9 – 10 februari | Kennismaking & “van strategie naar verbeterproject”
 • 16 februari | Start DMAIC modules; SIPOC, Meettool 1, Charter
 • 18 februari | Stakeholder management, Communicatie; tollgate reviews en story telling
 • 2 maart | Type data, Meettool 2, Proces praatplaat, Waarde-analyse
 • 9 & 11 maart | Introductie statistiek, meten & prestaties in kaart brengen
 • 16 maart | Data stratificatie en Oorzaak- en Gevolganalyse
 • 23 & 25 maart | Y = f(x), Meettool 3, oorzakelijke verbanden, Hypothese Toetsen
 • 30 maart & 1 april | Creativiteitstools en LEAN oplossingen 1
 • 6 april | Risicomanagement, Procesborging, LEAN oplossingen 2
 • 8 april | Kaizen, Q&A, Elevator speech, Teach back

Individueel online examen | bij voorkeur te plannen in de periode 10 – 17 aprilGB-21B DMAIC Green Belt opleiding – Online 14 modules – dagvariant

Alle modules starten om 8:30 en duren tot uiterlijk 12:00.

 • 9 – 10 maart | Kennismaking & “van strategie naar verbeterproject
 • 16 maart | Start DMAIC modules; SIPOC, Meettool 1, Charter
 • 23 maart | Stakeholder management, Communicatie; tollgate reviews en story telling
 • 30 maart | Type data, Meettool 2, Proces praatplaat, Waarde-analyse
 • 6 april | Introductie statistiek, meten & prestaties in kaart brengen
 • 13 & 21 april | Data stratificatie en Oorzaak- en Gevolganalyse
 • 11 – 12 mei | Y = f(x), Meettool 3, oorzakelijke verbanden, Hypothese Toetsen
 • 25 - 26 mei | Creativiteitstools en LEAN oplossingen 1
 • 1 juni | Risicomanagement, Procesborging, LEAN oplossingen 2
 • 2 juni | Kaizen, Q&A, Elevator speech, Teach back

Individueel online examen | bij voorkeur te plannen in de periode 3 – 8 juniGB-21C DMAIC Green Belt opleiding – Online 14 modules – avondvariant

Alle modules starten om 18:30 en duren tot uiterlijk 21:45.

 • 1 – 2 juni | Kennismaking & “van strategie naar verbeterproject”
 • 8 juni | Start DMAIC modules; SIPOC, Meettool 1, Charter
 • 10 juni | Stakeholder management, Communicatie; tollgate reviews en story telling
 • 15 juni | Type data, Meettool 2, Proces praatplaat, Waarde-analyse
 • 22 juni | Introductie statistiek, meten & prestaties in kaart brengen
 • 24 juni & 6 juli | Data stratificatie en Oorzaak- en Gevolganalyse
 • 13 & 15 juli | Y = f(x), Meettool 3, oorzakelijke verbanden, Hypothese Toetsen

Zomerreces – zomer huiswerk opdracht individueel

 • 31 augustus & 2 september | Creativiteitstools en LEAN oplossingen 1
 • 9 september | Risicomanagement, Procesborging, LEAN oplossingen 2
 • 16 september | Kaizen, Q&A, Elevator speech, Teach back

Individueel online examen | bij voorkeur te plannen in de periode 20 september – 1 oktoberAls we u al enthousiast hebben gemaakt, u kunt zich direct inschrijven door een mail te sturen naar adriaan.mulder@teamlss.nl. Hij neemt dan contact met u op om verdere wensen te bespreken. Een telefoontje naar 0294 290 445 of 0615 379 979 is wellicht nog sneller.