Uw brug naar?

U bent hier: Home » Opleidingen » Operational Excellence » DMAIC GB

(Online) DMAIC Green Belt

Onze meest gevraagde opleiding is die tot Lean Six Sigma DMAIC Green Belt. We bieden een interactieve en zeer volledige opleiding voor de scherpste prijs in combinatie met de meest intensieve 1 op 1 begeleiding. Vanaf maart 2020 bieden we deze opleiding als gevolg van Corona alleen online aan. Maar vervolgens blijken onze cursisten deze online variant met de inhoudelijke 1 op 1 begeleiding buitengewoon positief te ervaren. Het geleerde wordt beter opgenomen en energieniveaus als gevolg van de kortere sessie zijn merkbaar hoger. Het ziet er naar uit dat onze traditionele, klassikale variant überhaupt niet meer terug komt.

Wat het is?

De DMAIC GB opleiding is bedoeld voor die medewerkers, die naast hun operationele verantwoordelijkheden een verbeterproject draaien. Om een dergelijk project goed te kunnen managen en kennis te vergaren over de wijze waarop een probleem kan worden ontrafeld, is kennis gewenst van een breed scala aan verbeterinstrumenten. De Green Belt opleiding biedt verrijkende inzichten waardoor medewerkers met zelfvertrouwen in teamverband zeer succesvolle veranderingen realiseren. Probleemstelling, prestatiemeting, probleemanalyse en het bedenken van passende maatregelen leidt tot blijvende resultaten.

Hoe goed de kwaliteit van de oplossing ook is, de acceptatie in de organisatie bepaalt het uiteindelijke succes. Daarom ontvangt de Green Belt ook onderricht in de "zachte" aspecten van de verandering. Wie moet ik voor deze verandering winnen? Hoe kan ik die mensen voor de verandering winnen? Hoe ga ik met conflicten om?

Ons Green Belt curriculum of BOK (Body of Knowledge) is gebaseerd op de world-class standaard die Ohio State University / Fisher College of Business hanteert. Het curriculum is mede tot stand gekomen door onze eigen, jarenlange ervaring met wereldwijde en Nederlandse Lean Six Sigma programma´s in organisaties als General Electric, Philips, Caterpillar, Shell, KLM, DHL, PON, Maxima MC en Renewi.

De DMAIC Green Belt opleiding is qua opzet volledig opgehangen aan de Lean Six Sigma DMAIC projectfasering. U doet ervaring op met een groot aantal tools, die in de praktijk hun toegevoegde waarde hebben bewezen.

 1. Introductie Lean Six Sigma
 2. Simulatie / business case
 3. Lean Six Sigma DMAIC toolkit
  • DMAIC fasering; Define−Measure−Analyze−Improve−Control
  • Toolkit
  • Basale Statistiek
  • Lean solutions
  • Soft skills
  • Communicatieplanning
  • Omgaan met weerstand
 4. Verander- of Transformatiemanagement
 5. Rollen & Verantwoordelijkheden

Een door ons gehanteerd uitgangspunt is dat elke opleiding instrumenteel dient te zijn; trainees herkennen hoe ze het geleerde in hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen. Het delivery model is opgebouwd uit theoretische inleidingen waar op een interactieve manier onderwerpen worden uitgelicht en veel tijd is ingeruimd voor het uitvoeren van individuele en groepsopdrachten, een case studie en het uitwisselen van ervaringen. Alle bijeenkomsten vinden plaats in Microsoft TEAMS. Ondersteunend ontvangt men via TEAMS pdf-files van de behandelde onderwerpen en alle benodigde tools en templates.

 • Voor elk individu anders zijn
 • Uw coach in staat stellen uw leermodel te personaliseren
 • Ervoor zorgen dat men die fout nooit meer maakt!

Een goede persoonlijke coach tijdens het eerste project blijkt dus een bepalende factor voor een optimaal resultaat. Indien TEAM Lean Six Sigma u bij uw eerste project tot het einde bij mag staan, krijgt u een Master Black Belt of ervaren Black Belt om u stap voor stap te ondersteunen. Tijdens de coaching worden knelpunten in het project doorgenomen, specifieke, inhoudelijke vragen behandeld en feedback op het functioneren gegeven. Als in uw organisatie gekwalificeerde coaches, een Lean sensei of Master Black Belts aanwezig zijn, is dat natuurlijk fantastisch. Claim wel voldoende tijd in hun agenda.

Het resultaat

Een succesvol afgeronde opleiding kent 2 resultaten;

 • De cursist is in staat om binnen de eigen omgeving kansen te zien om werk sneller, makkelijker, goedkoper en vooral leuker te maken.
 • Een enthousiaste Green Belt en ambassadeur voor de Lean (Six Sigma) aanpak.

Een project heeft doorgaans een doel van minimaal € 15.000,− aan besparingen of extra marge. De Green Belt of project manager kan gedurende een aantal maanden voor dat doel minimaal 10 − 15% van zijn of haar tijd aan het project werken. De doorlooptijd van een project is omgekeerd evenredig met de tijd die men eraan kan besteden. Als men geen of onvoldoende tijd heeft (lees: wil men geen tijd maken), begin er dan liever niet aan.

Na het afronden van de opleiding en een (online) Green Belt examen ontvangt men een getuigschrift. Indien u als cursist gelijk een verbeterproject wil doen, dan komt hier dus nog een meetbare verandering overeenkomstig je eigen projectdoel bij. Indien mogelijk is deze verandering financieel gemaakt. Een project heeft doorgaans een doel van minimaal € 10.000,- aan besparingen of extra marge. De Green Belt of projectmanager kan gedurende een aantal maanden voor dat doel minimaal 10 - 15% van zijn of haar tijd aan het project werken. De doorlooptijd van een project is omgekeerd evenredig met de tijd die men eraan kan besteden. Als men geen of onvoldoende tijd heeft (lees: wil men geen tijd maken), begin er dan liever niet aan.

In geval van een eigen project wordt het geleerde dus direct in de eigen praktijk toegepast. Voor die trainees, die een eigen project meenemen, is het daarom een voordeel dat de opleiding over een aantal maanden is uitgesmeerd. Eerst kennis opdoen en dan zelf toepassen. We noemen dit Just-in-Time leren. In de praktijk worden immers ook de fouten gemaakt, die;

 • Voor elk individu anders zijn
 • Uw coach in staat stellen uw leermodel te personaliseren
 • Ervoor zorgen dat men die fout nooit meer maakt!

Een goede persoonlijke coach tijdens dit eerste project blijkt een bepalende factor voor een optimaal resultaat. Indien TEAM Lean Six Sigma u bij uw eerste project tot het einde bij mag staan, krijgt u een Master Black Belt of ervaren Black Belt om u stap voor stap te ondersteunen. Tijdens de coaching worden knelpunten in het project doorgenomen, specifieke, inhoudelijke vragen behandeld en feedback op het functioneren gegeven. Als in uw organisatie gekwalificeerde coaches, een Lean sensei of Master Black Belts aanwezig zijn, is dat natuurlijk fantastisch. Claim wel voldoende tijd in hun agenda.

Na het afronden van minimaal één succesvol project kan je voor het echte Green Belt certificaat gaan. Certificatie is geen standaard onderdeel van de opleiding. Soms kiest men hier niet voor en er gaat vaak ook nogal wat tijd voorbij. Heeft u wel interesse vindt u hier informatie over aanpak en voorwaarden.

TEAM Lean Six Sigma University hanteert een modulaire opbouw. Dat betekent dat als u na verloop van tijd uw Green Belt status wilt opschalen naar Black Belt niveau dan heeft u de unieke mogelijkheid om met de zogenoemde GB2BB upgrade opleiding Black Belt niveau te realiseren. Hiervoor hebben we een revolutionaire op-maat-gesneden aanpak ontwikkeld. Geen one-size-fits-all meer voor u, maar een interactieve en geheel op u afgestemde aanpak.

Klassikale en online varianten

Onze Green Belt opleiding wordt momenteel in 2 varianten aangeboden.

In de eerste variant volgt u het curriculum klassikaal of als een hybride variant. We bieden zowel de mogelijkheid om onze modules overdag of in de avonduren (combinatie online en 5 sessies klassikaal) te volgen. De volledige opleiding omvat 8 volle dagen of 14 avondmodules van maximaal 3 uur. U krijgt diverse opdrachten, zowel individueel als in groepjes waardoor het curriculum goed landt. Al uw huiswerk wordt door ons nagekeken en daar ontvangt u specifieke feedback over! Dat betekent dat we minimaal 3 uur 1:1 met u aan de gang gaan. De doorlooptijd van deze varianten is ongeveer 2 tot 3 maanden. U treft hieronder een overzicht van onze geplande dagopleidingen. Zou de avondvariant u beter uitkomen, neem dan graag even contact met ons op voor de eerstvolgende startdata.

Wij verzorgen deze opleiding als dagopleiding natuurlijk ook intern voor allerhande instellingen, organisaties, bedrijven of U. Neem voor een maatwerk aanpak graag contact met ons op.

De tweede variant biedt u de mogelijkheid het hele curriculum volgens uw eigen voorkeur en helemaal online te volgen. Alle modules zijn in Teams toegankelijk en voorzien van inleidende filmpjes en ons commentaar. U ontvangt online toegang tot deze modules. Aan de hand van een case studie wordt u gevraagd diverse huiswerkopdrachten uit te voeren. Deze opdrachten worden nagekeken door uw persoonlijke coach en telefonisch met u besproken. Gedurende de opleiding kunt u tot 4 uur gebruik maken van uw coach. We laten niets aan het toeval over. U heeft na afronding van uw opleiding alles geleerd, dat een Lean Six Sigma Green Belt geacht wordt te weten. Meestal zelfs meer.

Deze laatste variant is uitermate geschikt voor alle mensen, die de vrijheid niet hebben zich voor de centraal geplande online modules vrij te maken. En ook voor hen, die zich het curriculum eigen willen maken zonder de noodzaak of wens van on-the-job leren. Bijvoorbeeld consultants of interne projectmanagers, die zich snel op een nieuw project moeten voorbereiden of die anders naar processen willen leren kijken. Of gewoon voor die mensen, die wel hun probleemoplossend vermogen willen verhogen maar niet noodzakelijkerwijs een project gaan doen.

Uw investering & inschrijven

Nu verwacht men wellicht dat de online variant met de meer persoonlijke en intensievere benadering kostbaar is. Dat valt echter heel erg mee. Wij denken dat wij in de markt een zeer scherpe prijsstelling hebben. Gewoon omdat het kan. En ook omdat we dat stiekem natuurlijk gewoon leuk vinden. Voor de centraal geplande, klassikale variant is uw entry-fee € 2.375- p.p. exclusief BTW. De variant waar u zelfstandig met onze materialen aan de gang gaat, vraagt een investering van € 1.950,-. Beide bedragen zijn inclusief de toegewezen begeleidingsuren.

Indien u aanvullend wenst dat wij u bij uw eigen project begeleiden, is 1½ dag on-the-project extra coaching veelal voldoende. Deze coaching bestaat uit on-line meetings en telefonische ondersteuning. Deze extra begeleiding komt voor 1½ dag uit op € 1.975,-.

Voor meer inschrijvingen per leergang of in een kalenderjaar maken wij graag een aanbieding op maat.

TEAM Lean Six Sigma kiest bewust voor een laagdrempelig model om het Lean Six Sigma gedachtegoed voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken. Daarbij heeft ze geen concessies aan de kwaliteit gedaan. U krijgt nog steeds world-class materiaal en begeleiding van de beste (en ons inziens leukste) mensen die echt weten waar ze over praten.

Voor informatie over de gedetailleerde DMAIC GB opleiding agenda, aanvullende informatie of een aanbieding op-maat, neemt u dan graag contact met ons op. Mocht u problemen hebben met de agenda komen we daar samen uit.

Als we u al enthousiast hebben gemaakt, u kunt zich direct inschrijven door een mail te sturen naar adriaan.mulder@teamlss.nl. Hij neemt dan contact met u op om verdere wensen te bespreken. Een telefoontje naar Tel: 0294 290 445 is wellicht nog sneller.