Uw brug naar?

U bent hier: Home » Opleidingen » Operational Excellence » DMAIC GB

DMAIC Green Belt

De meest gevraagde opleiding is die tot Lean Six Sigma DMAIC Green Belt. TLSS University biedt een interactieve en zeer volledige opleiding voor de scherpste prijs. Het Green Belt curriculum dat wordt geboden is tot stand gekomen door ervaringen met wereldwijde en Nederlandse Lean Six Sigma programma�s bij organisaties als General Electric, Philips, Caterpillar, Shell, Adecco, DHL en PON. Zie voor de agenda [link GB/BB Training agenda].

De DMAIC GB opleiding is bedoeld voor die medewerkers, die naast hun operationele verantwoordelijkheden als afdelingsmanager of account manager een project of meerdere projecten draaien. Om een dergelijk project goed te kunnen managen en kennis te vergaren over de wijze waarop een probleem kan worden ontrafeld is kennis gewenst van een breed scala aan verbeterinstrumenten. De Green Belt opleiding biedt verrijkende inzichten waardoor medewerkers met zelfvertrouwen in teamverband zeer succesvolle veranderingen kunnen realiseren. Probleemstelling, prestatiemeting, probleemanalyse en het bedenken van passende maatregelen leidt tot blijvende en afdoende resultaten. Hoe goed de kwaliteit van de oplossing ook is, de acceptatie in de organisatie bepaalt het uiteindelijke succes. Daarom ontvangt de Green Belt ook onderricht in de "zachte" aspecten van de verandering. Wie moet ik voor deze verandering winnen? Hoe kan ik die mensen voor de verandering winnen? Hoe ga ik met conflicten om?

Uitgangspunt is dat een opleiding altijd instrumenteel dient te zijn; trainees herkennen hoe ze het geleerde in hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen. Het delivery model is opgebouwd uit theoretische inleidingen waar op een interactieve manier onderwerpen worden uitgelicht en veel tijd is ingeruimd voor case studies en het uitwisselen van ervaringen. Theoretische inleidingen worden doorgaans op flipchart uitgewerkt en daarvan worden fotodocumenten ter beschikking gesteld. Ondersteunend ontvangt men Powerpoint presentaties en alle benodigde tools en templates/formats voor geïntroduceerde tools.

Uiteindelijk vindt het echte leren plaats in de praktijk. Na enkele dagen "consumeren" dient het geleerde in de praktijk te worden toegepast. Een eigen project is ideaal voor deelname en daarom wordt de opleiding over een aantal maanden uitgesmeerd. We noemen dit Just−in−Time leren. In de praktijk worden ook de fouten gemaakt, die;

 1. Voor elk individu anders zijn
 2. Ons als coach in staat stellen het individuele leermodel te optimaliseren
 3. Ervoor zorgen dat men die fout nooit meer maakt!

Een project heeft doorgaans een doel van minimaal € 15.000,− en de Green Belt of project manager kan minimaal 10 − 15% van zijn of haar tijd aan het project werken. De doorlooptijd van een project is omgekeerd evenredig met de tijd die men eraan kan besteden. Heeft men geen tijd (lees: wil men geen tijd maken), begin er dan liever niet aan.

De persoonlijke coaching blijkt een van de bepalende factoren voor de individuele opleidingsresultaten. Een succesvol afgeronde opleiding kent 2 resultaten;

 1. Een succesvol afgerond project dat wil zeggen een meetbare verandering overeenkomstig het project doel, idealiter financieel gemaakt,
 2. Een enthousiaste Green Belt en ambassadeur voor de Lean Six Sigma aanpak.

Als uw partner willen wij graag met succes worden geassocieerd. Daarom adviseren we stellig dat gedurende het 1ste project de Green Belt in opleiding wordt bijgestaan door een coach. Coaching wordt verzorgd door Master Black Belts of ervaren Black Belts. Tijdens de coaching worden knelpunten in het project doorgenomen, specifieke vragen behandeld en feedback op het functioneren gegeven. Als in uw organisatie gekwalificeerde coaches of Master Black Belts aanwezig zijn, is dat mooi meegenomen. Claim tijd in hun agenda.

TEAM Lean Six Sigma University hanteert een modulaire opbouw. Dat betekent dat als u na verloop van tijd uw Green Belt status wilt opschalen naar Black Belt niveau dan heeft u de unieke mogelijkheid om met de zogenoemde GB2BB upgrade opleiding Black Belt niveau te realiseren.

Na het afronden van de opleiding en een Green Belt theorie examen ontvangt men een getuigschrift. Na het afronden van minimaal één succesvol project kan de cursist een Green Belt certificaat halen. Certificatie is geen standaard onderdeel van de opleiding. Soms kiest men hier niet voor en soms gaat er namelijk nogal wat tijd over heen. Heeft u wel interesse vindt u hier [link naar certificatie] informatie over aanpak en voorwaarden.

De DMAIC Green Belt opleiding is qua opzet volledig opgehangen aan de Lean Six Sigma DMAIC projectfasering. U doet ervaring op met een groot aantal tools, die in de praktijk hun toegevoegde waarde hebben bewezen.

 1. Introductie Lean Six Sigma
 2. Simulatie / business case
 3. Lean Six Sigma DMAIC toolkit
  1. Fasering; Define−Measure−Analyze−Improve−Control
  2. Toolkit
   1. Basale Statistiek
   2. Lean solutions
   3. Soft skills
 1. Verandermanagement
 2. Communicatieplanning
 3. Omgaan met weerstand
 4. Rollen & Verantwoordelijkheden

Organisatie & investering

Onze Green Belt opleiding wordt in 3 varianten aangeboden. De eerste is de traditionele variant waar 4 modules van  2 trainingsdagen over een aantal weken worden verspreid om on-the-job leren te faciliteren. Indien u de tijd heeft en vooral als u met een project naar de opleiding komt verdient deze variant de voorkeur. De opleiding wordt georganiseerd in het gebied omsloten door Rotterdam - Amsterdam - Amersfoort - Den Bosch tenzij op basis van de inschrijvingen en in overleg met de trainees een andere locatie wenselijk is. Ook worden waar dat mogelijk is dagen bij organisaties van trainees georganiseerd om tijdens de opleiding het geleerde gelijk in de praktijk te kunnen brengen.

Op verzoek bieden we ook een volwaardige crash course met een totale doorlooptijd van 2 of 3 weken. Bij deze variant ligt het tempo zeer hoog en werken we met een maximum van 6 trainees om het hele curriculum te kunnen behandelen. Ook is er tussen de 2 modules van 3 dagen meer huiswerk gewenst. Deze variant is vooral bedoeld voor die mensen, die zich het curriculum snel eigen willen maken zonder de noodzaak of wens van on-the-job leren. Het gaat hier bijvoorbeeld om consultants of kandidaten die anders naar processen willen leren kijken, hun probleemoplossend vermogen willen verhogen en niet noodzakelijkerwijs een project gaan doen. Deze variant wordt niet als open inschrijving aangeboden maar kunnen wij bij u in-huis verzorgen.

Bij de derde en laatste variant wordt het hele curriculum online gevolgd. U kunt uw eigen momenten kiezen om de opleiding te volgen. Aan de hand van een case studie wordt u gevraagd te oefenen met het geboden materiaal. Gedurende de opleiding kunt u tot 4 uur gebruik maken van een dedicated TEAM Lean Six Sigma coach, die u helpt bij het omarmen van het materiaal en de door u uitgevoerde opdrachten met u naloopt..

Voor uw investering is het belangrijk of u wel of niet met een project komt en of u daar wel of niet coaching voor wenst? De investeringscomponenten zijn namelijk de entry fee voor de kale opleiding en optioneel de projectbegeleidingskosten. Voor de op locatie geplanden opleidingsvarianten is uw entry fee € 2.600,-. Voor de online variant is uw investering € 1.950,- p.p. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Voor het maximale leereffect adviseren wij dat u met een project uw opleiding start. Dan landt het materiaal het beste en veelal betaalt het eerste project dan de trainingskosten al ruimschoots terug! Indien u met een project de opleiding start adviseren wij de reguliere 8-daagse leergang of the online variant en suggereren wij 1½ dag on-the-project coaching bestaande uit on-site bijeenkomsten en/of telefonische en online ondersteuning. Deze begeleiding komt voor 1½ dag begeleiding uit op € 1.950,00 inclusief (reis)kosten.

Voor meer inschrijvingen per leergang of in een kalenderjaar maken wij graag een klantspecifieke aanbieding. TEAM Lean Six Sigma kiest bewust voor een laagdrempelig model om het Lean Six Sigma gedachtegoed voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken. Daarbij heeft ze geen concessies aan de kwaliteit gedaan. U krijgt nog steeds world-class materiaal en begeleiding.

Informatie & inschrijving

U kunt zich direct inschrijven of het pdf−inschrijf formulier downloaden en ingevuld naar ons zenden of gescand mailen.

Voor informatie over de gedetailleerde DMAIC GB opleiding agenda, aanvullende informatie of een aanbieding op−maat, neemt u dan graag contact met ons op. Mocht u problemen hebben met de agenda komen we daar samen uit.

Kalender

DMAIC Green Belt Opleidingen

GB-203 DMAIC Green Belt Opleiding - Regulier / 8 dagen

 • 203GBV-I 16 – 17 september 2020 | Module “van strategie naar uitvoering” & Introductie DMAIC verbeteraanpak
 • 203GBV-II 7 - 8 oktober 2020 | Module Probleemdefiniëring en Prestatiemeting
 • 203GBV-III 28 – 29 oktober 2020 | Module Proces- & Data-analyse
 • 203GBV-IV 25 - 26 november 2020 | Module Creatieve Probleemoplossing & Procesborging