Uw brug naar?

U bent hier: Home » Informatie » Artikelen » De Belt anno 2011

De Belt anno 2011

Mensen zijn belangrijk, resultaten des te meer.

Inleiding

Op heb snijvlak van sociale wenselijkheid en echt geloof zijn organisaties altijd bezig voor talent de weg vrij te maken. Interessante vraag bij de aantrekkende economie is of de aandacht voor Talent Management weer aantrekt? Het is immers moeilijker talent te behouden?

In organisaties als Philips, Caterpillar en General Electric werden en worden Lean Six Sigma programma's gebruikt om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. De aanname, inmiddels bekrachtigd, is dat Lean Six Sigma getrainde medewerkers goede, zelfs succesvollere verbeterprojecten draaien en spraakmakende financiële resultaten realiseren. Als sprake is van een positieve business case lijkt de keuze simpel. Waarom niet alle toekomstige Leiders en Managers met Lean Six Sigma kennis injecteren? Het lijkt een ABC-tje maar komt toch niet overal van de grond. Tegelijkertijd zie je toch groeiende interesse in opleidingen.

Aantrekkende markt en groeiende interesse in Lean Six Sigma

Het blijkt dat diverse organisaties de laatste tijd Lean Six Sigma denken breder en dieper in de organisatie willen verspreiden. Ook is er een zwaardere claim op (externe) professionals die vanuit een Lean Six Sigma perspectief verbeterprojecten methodisch maar ook inhoudelijk kunnen begeleiden. De focus ligt vooral op verhoging van efficiëntie en kostenreductie maar lijkt anders dan de voorgaande jaren. Toen waren resultaatverbetering en "knijp-sessies" voor veel organisaties pure noodzaak en hoewel dat vandaag de dag nog steeds voor diverse organisaties en instellingen geldt en de komende jaren zal blijven gelden, zien we tegelijk dat waar men de weg naar boven heeft teruggevonden een meer klantgerichte en slanke procesorganisatie wordt ontworpen. Alsof men een volgende tegenslag voor wil zijn. Bijkomstig voordeel is dat projecten zondermeer de aandacht hebben van (senior) management. Willen we het nu dan toch echt?

De rationale

Jazeker maar het heeft er echter alle schijn van dat de link naar talent ontsluiting en Lean Six Sigma als management tool langzaamaan wordt losgelaten. Een breder publiek toont interesse en klaarblijkelijk wordt ruimte op de diverse echelons gecreëerd om toegepaste Lean Six Sigma kennis te verkrijgen. Gezien de directe investeringen en de opportunity loss als gevolg van de projectinzet kan het bijna niet anders dan dat daar goed over nagedacht is. Investeringen van minimaal € 5.000,- zullen immers verantwoord moeten worden. En misschien is dat nu juist een teken van volwassenheid. Lean Six Sigma is niet langer een instrument in het kader van management ontwikkeling of de verguisde smaak van de dag maar een basis instrument in de voortdurende strijd om organisatie en mensen beter en het de klanten meer naar de zin te maken.

Verandert hierdoor de rol van de Black Belt of Green Belt?

Wat zal dat voor de Green en/of Black Belts in de organisatie betekenen? Allereerst zullen projecten vaak zelfstandig in de lijn worden geïdentificeerd en uitgevoerd. Zichtbare support en de richting duidende rol van het hoogste Leiderschap wordt minder relevant waar het al langer eerlijkheidshalve niet realistisch was. Hoeveel Lean Six Sigma programma's in Nederland worden herkend als vergelijkbaar met General Electric, Caterpillar of Deutsche Post World Net? Wat we kunnen voorzien zijn meer decentrale initiatieven en meer locale successen. De vraag wordt dan of Lean Six Sigma goed gedijt in een omgeving van local heroism? Is het belangrijk om Lean Six Sigma in 1 adem met transformatie management te noemen? Wellicht zelfs beter van niet want 1 enthousiaste adept kan al een groot verschil maken. Voor het bedrijf, in zijn of haar omgeving of zelfs privé. Bovendien roept hoogdravend opgeven over de succesverhalen ook weerstand op Misschien laten we het beter gewoon gebeuren. Achteropkomend Leiderschap past wellicht beter. Slechts ondersteunen waar nodig en af en toe de afzwaaiers terughalen.

Voor de Belts veronderstelt deze visie de volgende focus:

  • Voel de businessbehoeften aan; ken het kernproces en de ondersteunende processen goed genoeg om verbetermogelijkheden te kunnen duiden
  • Maak een verschil, niet het verschil; werk vooral aan projecten die op korte of middellange termijn impact hebben op de bottomline resultaten en kwantificeer die resultaten zo goed mogelijk
  • Creëer een platform voor verdere verbetering; Zorg dat men in de organisatie (h)erkent dat de resultaten er niet waren geweest als men niet de (Lean) Six Sigma aanpak had gevolgd.

Ad 1.

Vanuit de referentie macht positie die de Lean Six Sigma verbeterexpertise met zich mee brengt, proberen we de volgende vragen te beantwoorden. Wat zijn goede verbetergebieden? Wat is een goede project charter? Hoe maximaliseert je de kans op project succes? De Belt als intern adviseur en echte partner.

Ad 2.

Succes is belangrijk voor acceptatie. "Success has many fathers, failure is an orphan". De beste manier om succes te bereiken is focus en vooral niet te veel tegelijk willen doen. Gemeten naar onze ervaringen is de grootste valkuil in de Lean Six Sigma projectomgeving onduidelijke doelen nastreven of die doelen te groot opblazen. Niets mis met ambitie en uitdagend maar wel als we proberen alle zorgen in de wereld met 1 project weg te nemen.

Ad 3.

Tenslotte helpt het als succes wordt toegewezen aan de Lean Six Sigma methodiek. Als Lean Six Sigma wordt herkend als een instrument dat waarde toevoegt voor organisatie en manager staat ze gemakkelijk overeind. Anders houden we altijd kans op tanend enthousiasme en het op termijn dichtdraaien van de geldkraan. Dat zou zonde zijn want er is nog zoveel moois te doen en te realiseren.

Auteur:
Adriaan Mulder is oprichter van TEAM Lean Six Sigma BV. Adriaan heeft tientallen organisaties begeleid bij hun Six Sigma of Lean Six Sigma programma's waaronder General Electric, Shell, KWS Wegenbouw, KPN, Philips, DHL, PON, KLM en Nationale Nederlanden. Hij wil graag verwonderen en verwondert worden als het gaat om het vakgebied Lean Six Sigma en probeert nieuwe ontwikkelingen mede te orkestreren.