Uw brug naar?

U bent hier: Home » Informatie » Artikelen » Devops

DevOps

Waar Agile en Scrum software ontwikkeling ophoudt, start DevOps. Maar ook; wat Agile start, maakt DevOps af. What’s in a name? Ontwikkeling (development) en beheer (IT Operations) worden woordelijk samengevoegd. Volgens Wikipedia is DevOps een methode voor de ontwikkeling van software met de nadruk op communicatie, samenwerking en integratie tussen ontwikkelaars en IT professional. De aanleiding lijkt duidelijk. De afhankelijkheid is enorm en toch is nog te vaak sprake van silo-organisaties. DevOps streeft een integratie na van Agile ontwikkelen en continue deployen, ofwel de operationele ingebruikname om filosofie, technologische (on)mogelijkheden en procesbesturing mogelijk te maken.

DevOps helpt release management door het traject van ontwikkelen en invoeren te integreren en te standaardiseren. Waar de watervalmethode het al af blijkt te leggen tegen Agile waaronder begrepen scrum, is een goede aansluiting met IT Operations duidelijk een minimale voorwaarde om de beoogde time-to-market en functionaliteit waar te maken.

Met DevOps wil men de ontwikkel- en invoeringscycli nog verder versnellen zonder in te leveren op kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van het software product. Laat ontwikkelaars meer grip krijgen op de operationele omgeving en laat de beheerders de infrastructuur meer afstemmen op de toepassingen. Het is meer dan waarschijnlijk dat er nieuwe functies gaan ontstaan, zoals release coördinatoren en release engineers, die de ketenverantwoordelijkheid meer vorm en inhoud gaan geven. Goede kennis van Lean Denken en Doen© is daarbij essentieel, want de basis voor DevOps is, hoewel bij velen onbekend, juist gelegen in Lean. Begrippen als just-in-time, pull, flow, leveled production en kanban krijgen een juiste toepassing in DevOps. De term DevOps ontleent zijn bekendheid aan de DevOps dagen die over de gehele wereld plaatsvinden, zoals 14 november in Amsterdam. www.devopssummit.com.

Auteur:
Neem voor meer informatie contact op met jan.heitlager@teamlss.nl. Jan was tot voor kort werkzaam voor KLM en is nu verbonden aan TEAM Lean Six Sigma met als bijzondere focusgebieden Lean dienstverlening en Lean IT.