Uw brug naar?

U bent hier: Home » Informatie » Artikelen » Talent Pro Lean

De klant aan het woord; Talent+Pro+Lean

In 2012 is Talent&Pro, een detacheringsbedrijf voor de financiële sector, gestart met een Lean programma. De gedachte daarbij is dat een essentieel onderdeel van de werkzaamheden van haar professionals te maken heeft met het identificeren van verstoringen of verspilling in (financiële) bedrijfsprocessen. Om medewerkers te trainen om deze verstoringen of verspilling in de respectievelijke cliëntorganisaties systematisch op te sporen en waar mogelijk te elimineren of minimaal te reduceren heeft men voor een toegepaste Lean Practitioner opleiding gekozen. Deze opleiding is verzorgd door TEAM Lean Six Sigma uit Vinkeveen en goed ontvangen.

LEAN in de financiële sector

LEAN manufacturing is vooral ontwikkeld door het Japanse Toyota. In het unieke Toyota Productie Systeem (TPS) zijn verspilling en procesverstoringen voor zover mogelijk geëlimineerd. Dankzij de "slanke productie" die hier uit voortvloeit gaat de productkwaliteit omhoog en worden bedrijfskosten gereduceerd. Substantiële procesverbeteringen zijn niet beperkt tot de automobielsector, maar worden ook in andere branches bereikt en toepasbaar in zowel de maakindustrie als de dienstverlening. In de financiële sector heeft LEAN zo langzamerhand alle organisaties wel bereikt maar lijken er, zeker gezien de huidige economische situatie en voortdurende ontwikkelingen in de financiële sector, nog legio mogelijkheden voor significante verbeteringen aanwezig.

LEAN richt zich op het optimaal benutten van de beschikbare productiecapaciteit; op het optimaal inzetten van tijd en kennis van mensen maar ook het uitnutten van hun passie. Het helpt met het verkleinen en onder controle houden van voorraden en waar gewenst net zo gemakkelijk op het verkorten van doorlooptijden en het verbeteren van de samenwerking met partners in de keten. De klant staat altijd centraal en medewerkers en overige spelers in de keten worden nadrukkelijk bij de verbeterprocessen betrokken. LEAN leert professionals waarde creatie en verspillingen te onderscheiden. Met de LEAN-principes kan elke organisatie inzichtelijk maken hoe zij "kwaliteit" in producten en diensten inbouwt en waar afbreukrisico"s bestaan.

Eerste LEAN Talent&Pro professionals

In Nederland is LEAN met een voortdurende opmars bezig in de gezondheidzorg en bij overheden maar Talent&Pro ziet vooral vernieuwd elan en ambities bij financiële instellingen. Het gemeenschappelijke doel voor alle sectoren en industrieën is het verbeteren van de dienstverlening aan klanten en het winnen van procestijd, die ten goede bate komt van kernactiviteiten. Talent&Pro heeft deze ontwikkeling herkend en omarmd. De Lean Practitioner-training in Talent&Pro heeft de professionals vertrouwd gemaakt met het Lean gedachtegoed. De eerste signalen geven aan dat de professionals met de verkregen LEAN kennis en inzichten effectiever invulling kunnen geven aan hun rol binnen hun cliëntorganisaties. Voor een mogelijk gewenst vervolg is met TEAM Six Sigma afgesproken dat ze bij concrete vraagstukken op de werkvloer direct een een beroep kunnen doen op Team Lean Six Sigma zodat er snel kan worden doorgepakt.

Talent&Pro is een van de toonaangevende financiële detacheringsbedrijven in Nederland. Via Talent&Pro zijn meer dan 400 hbo"ers en wo"ers werkzaam bij gezichtsbepalende financiële opdrachtgevers in vooral de bancaire sector, bij verzekeringsmaatschappijen en bij pensioenorganisaties.

Deze bijdrage is gebaseerd op een artikel uit de oktober nieuwsbrief van Talent&Pro is gevestigd in Leusden.