Uw brug naar?

U bent hier: Home » Informatie » Artikelen » Duurzame innovatie zorgt voor meer winst

Duurzame innovatie zorgt voor meer winst

Iedereen is het er over eens dat de huidige crisis ons zal dwingen om te veranderen. Hoewel we ook door schaarste onze natuurlijke bronnen en omgevingsfactoren anders zullen waarderen, moeten we ook in onze zakelijke relaties meer als partners opereren om de uitdagingen van een globaliserende markt aan te gaan. Deze verandering is niet langer vrijwillig maar een voorwaarde om te overleven en uiteindelijk sterke economieën op te kunnen bouwen. Beoogde veranderingen kunnen alleen geforceerd worden door goed geleide innovaties.

Innovatie is namelijk meer dan het ontwikkelen van hightech producten of slimme internetdiensten. Innovatie zorgt voor kostenbesparingen en flexibiliteit. Het maakt duurzame ontwikkeling mogelijk zonder meer geld of inspanning te leveren voor loyale klantenbinding. Hier zouden we toch allemaal naar moeten streven?

Duurzame ontwikkeling kan bereikt worden door het voorkomen van afval, een laag verbruik van grondstoffen en energie, en het voldoen aan de verwachtingen van de klant. Hiervoor is meer nodig dan alleen goede kwaliteitsborging. Kwaliteitscontrole kan processen verbeteren, maar kan deze niet reorganiseren. Nieuwe processen produceren een andere output, waardoor producten en diensten veranderen. De introductie van nieuwe producten en/of diensten zullen alle primaire processen van de waardeketen beïnvloeden. De mogelijkheden om deze primaire processen te rationaliseren kunnen daarom alleen in een innovatie meegenomen worden naast de gezamenlijke wil om aan de eisen van de markt te voldoen. Kwaliteit en Innovatie zijn daarom de belangrijkste drijfveren om duurzame verbeteringen door te kunnen voeren.

Projectleiders worden echter overvraagd wanneer er geen duidelijk pad aangegeven is hoe men de juiste kennisinput verkrijgt om een dergelijke innovatie te realiseren. Het schieten op een bewegend doel zal gedurende het innovatieproces de ontwikkeltijd verlengen, de kosten verhogen en de kwaliteit verlagen. Innovatie en Kwaliteit zouden moeten versmelten om organisaties bij duurzame verbeteringen te begeleiden. Richtlijnen voor het innovatieproces volgens de bekendste kwaliteitssystemen (zoals ISO 9001 en "Design for Lean Six Sigma") kunnen hierin behulpzaam zijn. Hiervoor zal men in een vroeg stadium van het innovatieproces niet alleen de eisen en randvoorwaarden van de nieuwe ontwikkeling moeten definiëren, maar ook de parameters van de waardeketen moeten opnemen waarmee het aanbod in de markt bepaald wordt, zoals de moduulopbouw, het systeem en de processen. Daarom is bij de definitie van de innovatie vanaf het begin multidisciplinaire betrokkenheid noodzakelijk voor inhoudelijke bijdragen en het monitoren van de prestatieverbeteringen van de organisatie.

Snelle productintroducties om concurrentievoordeel af te dwingen kunnen bereikt worden door compacte innovatieprocessen. Het systematisch verkorten van de "time-to-market" wordt mede mogelijk gemaakt door een innovatiebeleid waarin alle noodzakelijke spelregels en processen opgenomen zijn. Deze zouden voor iedere innovatie in een organisatie gelijk moeten zijn. De ISO 9001 norm geeft aan dat een organisatie ingericht moet zijn om effectief in de behoeften van de klant te voorzien. Dit geeft aan dat ook de externe processen van de waardeketen, met alle in- en outputs, in de procedures meegenomen worden. Multidisciplinaire betrokkenheid is daarom ook voor het opstellen van de innovatieprocedures noodzakelijk om een goede kwaliteit van innovaties te garanderen. Verantwoordelijkheden, activiteiten en de basisinformatie waarop "go/no go" beslissingen genomen worden, moeten in consensus bepaald worden voor iedere fase van het ontwikkelingsproces. De interactie met alle andere procedures binnen ISO 9001 kan meegenomen worden voor een effectieve voortgang.

"Design for Lean Six Sigma" (DFLSS) zorgt ervoor dat de processen helder, bestuurbaar, voorspelbaar en resultaatgericht zijn; deze condities worden gevormd door de kans op fouten te minimaliseren terwijl de doorlooptijd verkort wordt. De operationele processen worden gevormd gedurende de innovatieontwikkeling met het nieuwe product en/of service als resultaat. Het product of service zal robuuster worden door de uitgangspunten van DFLSS te gebruiken doordat binnen de toleranties van de procesmogelijkheden ontwikkeld wordt; de (ingekochte) systeemcomponenten kunnen dan ook op klanteneisen beoordeeld worden in plaats van op een theoretisch fysische waarde. Deze eigenschappen zijn ontwerpkeuzen die effectief de kwaliteitscontrole kunnen vereenvoudigen en verspilling of afval tegen kunnen gaan. Strategisch kwaliteitsmanagement zou voor het waarderen van innovatiekeuzen leidend moeten zijn wanneer men duurzaamheid serieus neemt.

Alle disciplines zullen tijdens het innovatieproces gefocust moeten zijn op kansen om de prestaties van de organisatie te verbeteren. De bijdragen van deze disciplines moeten doeltreffend door de innovatiemanager in het innovatieresultaat meegnomen worden. De rol van de innovatiemanager is die van adviseur, zodat verantwoordelijkheden op een correcte manier gedeeld kunnen worden en nader ingegaan kan worden op de inhoud van activiteiten. De directie zal de resultaten en plannen moeten kunnen beoordelen op de gerapporteerde resultaten en verwachtingen. Bij afwijkingen met het beleid kan dan voor de volgende ontwikkelingsfase bijgestuurd worden op strategische parameters. Er zullen tijdens het innovatieproces vele strategische keuzen gemaakt moeten worden. Immers de operationele processen van de gehele waarde keten worden door de innovatie gevormd. Dit eist dat uw organisatie zich zal moeten aanpassen aan de nieuwe eisen voor kwaliteitsmanagement waarbij preventie van fouten belangrijker is dan de opsporing daarvan. Bovendien zal een gemeenschappelijk streven ontwikkeld moeten worden tussen de waardeketenpartners om de gezamenlijke operationele processen te stroomlijnen. Alle waardeketenpartners zullen net als uw eigen organisatie kunnen profiteren van uw inspanning het innovatieproces beter te organiseren. Uw innovatieprojecten zullen hierdoor effectiever worden en in snelheid winnen, terwijl uw kosten zowel tijdens het ontwikkelingsproces als operationeel zullen verminderen. ISO 9001 en DFLSS zullen deze processen op een natuurlijke wijze ondersteunen. Kostenbesparing en duurzame ontwikkeling gaan op deze wijze hand in hand.

Auteur:
Anneloes Cordia heeft veel multinationals bij hun Innovatie ondersteund en is tevens Lector "Innovatie en Ondernemerschap" aan de Hogeschool Rotterdam. Haar laatste boek "Praktijkhandboek Innovatiemanagement" is te verkrijgen als eBook. Alle innovatie methodologieën die in dit boek beschreven zijn, hebben zich bewezen tijdens haar 25 jarige loopbaan als (interim) projectleider voor innovaties in opdracht van veel organisaties, met een diversiteit van technologieën en markten.