Uw brug naar?

U bent hier: Home » Informatie » Artikelen » Wat is DfLSS?

Wat is DfLSS?

In Six Sigma staat DFSS voor Design for Six Sigma en behandelt het ontwerp proces dat is gericht op aangepaste of nieuwe producten, nieuwe of herziene processen of alternatieve marktbenaderingen. Dit ontwerp proces is gebaseerd op de Six Sigma toolkit. Sinds een aantal jaren is het Lean denken in DFSS ge´ntegreerd en ontstond Design for Lean Six Sigma (DfLSS) dat als combinatie vooral verkorting en vereenvoudiging van processen nastreeft tegelijkertijd met het realiseren van optimaal op de klant afgestemde producten en diensten. Veel voorkomende acroniemen zijn DMADV, DMEDI of IDOV.

In een nutshell kunnen we DfLSS als volgt definiëren: - op voorspelbare en kwalitatief hoogstaande wijze producten, diensten en/of processen ontwikkelen en realiseren, die tegemoet komen aan de klantverwachtingen en klanteisen vanaf het moment van de lancering van het product, de dienst en/of het proces tot aan het moment van de verwijdering of beëindiging van product, dienst of product.

Wat houdt de DfLSS methodiek in?

DfLSS is een vergaande, gestructureerde methodiek en projectfasering die garandeert dat producten, diensten en processen vanaf het ontwerp startmoment kloppen. Het is een proactieve methodiek, die zich vooral richt op nieuwe zaken en op voorhand streeft naar hoogstaande kwaliteit en "Fitness for Use". Daar zit het belangrijkste verschil met Lean Six Sigma DMAIC. DMAIC richt zich reactief op traditioneel verbeteren waarbij sprake moet zijn van bestaande processen en 1 of enkele prestatie-indicatoren die verbetering behoeven. De "M" staat voor het meten van het bestaande prestatieniveau, het achterhalen van mogelijke drijvers of hoofdoorzaken en gericht verbetermanagement. DfLSS is er proactief op gericht om voor een nieuwe dienst of proces gelijk voor alle mogelijke klanten en klantgroepen de manifeste en latente verwachtingen en eisen in kaart te brengen en daar afdoende ontwerpoplossingen voor te bedenken. Dat gebeurt op zodanige wijze dat het product of dienst zoals ervaren door de klant gewoon goed is terwijl tegelijkertijd de productie- of dienstverlenings-processen optimaal zijn ingericht met minimale verspilling (muda) en de kortste time-to-market.

De boodschap is dat stroom-opwaarts meer geld wordt verdiend door quality-built-in in plaats van stroomafwaarts de problemen te herstellen. Zie hiervoor de afbeelding. Het vergt meer tijd om een vaas te lijmen dan om hem te breken.

Voordelen van DfLSS

 • De klantgeleide aanpak tijdens de project definitiefase garandeert een onmisbare link met de verwachtingen en eisen van de klant zodat die worden gerealiseerd.
 • De planning van het ontwerpproces wordt betrouwbaar door een duidelijke en herkenbare fasering.
 • Op feiten gebaseerde besluitvorming gedurende het gehele proces versnelt, vermindert herstelwerk en reduceert het aantal brandjes dat moet worden geblust na de lancering van het nieuwe product of de dienst.
 • De gekruiste, functionele aanpak (Productie of Operations, R&D, Marketing en Kwaliteit samen) verkort de doorlooptijd, vergroot de buy-in, vermindert design herstelwerk en maximaliseert de kansen op een succesvolle introductie.
 • Voorziet in een robuuste aanpak inclusief de instrumenten om de meest kostenefficiënte oplossingen te vinden in combinatie met functionaliteit en betrouwbaarheid.
 • Het brengt TEAMwork en communicatie in de organisatie naar het volgende niveau.

Het TEAM Lean Six Sigma DfLSS Curriculum

TEAM Lean Six Sigma hanteert een DMEDI/DMADV curriculum, dat is gebaseerd op Wereldklasse aanpakken.

De indeling is als volgt:

 • DEFINE - Ontwikkel de Business Case, reikwijdte en charter het project
 • MEASURE - Verzamel & kwantificeer de ontwerp input (klant, technisch, onderneming en wettelijke vereisten)
 • EXPLORE/ANALYZE - Transformeer de vereisten naar "ontwerpstukken" en onderzoek high-level conceptuele ontwerpen
 • DEVELOP - Voorspel de procesbetrouwbaarheid en ontwikkel de gedetailleerde dienst/product/proces ontwerpen
 • IMPLEMENT/VERIFY - Bevestig het ontwerp door een pilot, verbeter het proces, schaal op en draag het over aan de "staande" organisatie

Auteur:
Adriaan Mulder is oprichter en directeur van TEAM Lean Six Sigma BV. Hij is ruim 20 jaar werkzaam in organisatie- en procesverbetering waarvan de laatste 15 jaar in Lean Six Sigma. In die periode heeft hij in spraakmakende programmaĺs een rol gespeeld zoals bij General Electric, Caterpillar en Philips.