Uw brug naar?

U bent hier: Home » Opleidingen » In-Huis opleidingen en workshops » Kaizen event

Kaizen event

KAIZEN is de samentrekking van de Japanse woorden Kai en Zen. Kai betekent zoveel als veranderen of uit elkaar nemen. Zen staat voor verbeteren of vernieuwen. De vertaling is dus het uit elkaar nemen om beter te maken. Dit kan gaan om een product of dienst maar ook over een proces of systeem.

In het inmiddels befaamde standaard werk "Kaizen" beschrijft de auteur Masaaki Imai vooral de stapsgewijze van kwaliteit en voortbrengingsprocessen. Duizend dingen een klein beetje anders en beter doen levert enorm resultaat. De optelsom van kleine incrementele verbeteringen en de weg van de geleidelijkheid levert vaak aanzienlijke concurrentiële voordelen op. Soms is het echter raadzaam (of bittere noodzaak ) om veel zichtbaarheid te creëren en in een kort tijdbestek dramatische verbeteringen na te streven. Dan is het tijd om een Kaizen event of Kaizen Blitz te plannen. Herkent u een van de volgende beweegredenen?

  • Dezelfde problemen blijven halsstarrig terugkomen.
  • Hoe kunnen we een radicale verandering in een specifiek gedeelte van onze organisatie realiseren?
  • Hoe kunnen we ons Transformatie- of Veranderprogramma nieuw leven inblazen?
  • Hoe kunnen we ons Verbeterprogramma een bliksemstart geven?

In een periode van 3-5 dagen pakken we een dienst, een proces of ingericht deel van de werkvloer vast en identificeren en implementeren alle mogelijke verbeteringen in 1 gerichte actie. Medewerkers die met het proces of dienst te maken hebben worden zo veel mogelijk vrij gesteld van andere verantwoordelijkheden om eens en voor altijd van bepaalde problemen afscheid te nemen. We richten ons op alle aspecten en proberen de verspilling (muda) en het benodigd werkkapitaal te verminderen, doorlooptijden te verkorten en de voortbrengingsprocessen te optimaliseren. Kaizen voorziet in een raamwerk en toolkit die ons in staat snel en doelgericht te handelen.

De betrokken medewerkers leren waar ze toe in staat zijn bij een dergelijke gefocuste inspanning. De reis is echter minimaal zo belangrijk als de resultaten. Touching the heart is meer aan de orde dan touching the mind. Eerlijkheidshalve dient gezegd dat de eerste resultaten soms zelfs tegenvallen. Goede voorbereiding helpt dat gelukkig grotendeels te voorkomen.

Inhoud

Het team combineert theoretische input met directe toepassing in de werkelijke praktijk. Elke dag worden Lean elementen behandeld, die vervolgens ook dagelijks in de praktijk worden toegepast. Er is ruimte ingeruimd voor groepsdiscussies en oefeningen. Hieronder treft men een globale aanpak. Dit is een illustratief voorbeeld voor een 5-daagse Kaizen Event. Per situatie wordt de agenda specifiek gemaakt.

DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5
Inleiding Lean Doelen stellen Value Added Activity Analysis SMED & OEE Visueel Management
Effectieve TEAMS Kick-off Takt time & exit rate Poka Yoke Dashboards & resultaatmeting
Plan-Do-Check-Act Value Stream Mapping Takt time & exit rateLine balancing & Load levelling Onderhoud (TPM) Replicering & spin-offs
0-meting Vaststellen focus gebieden 7 bronnen van verspilling (muda) Standaard werk Projectafsluiting

Organisatie & investering

In geval van een 3-daagse KAIZEN event is uw totale investering €5.140,- exclusief BTW. Dit tarief is een all-in tarief inclusief voorbereiding on-site, opvolging en onze reis- en bureaukosten.

Informatie

Voor het organiseren van een Kaizen event, aanvullende informatie of een aanbieding op-maat, neemt u dan graag contact op.

Kalender

Lean Opleidingen, de workshop Leidinggeven aan Verbeteren, de Value Stream Mapping workshop, de 5S workshop en KAIZEN events worden in overleg met u gepland en maken we voor u speciaal op maat.