Uw brug naar?

U bent hier: Home » Opleidingen » In-Huis opleidingen en workshops » Lean 5S workshop

Lean 5S Workshop

5S is een Lean instrument dat voortkomt uit het Toyota Production System. Het is illustratief voor het respect dat in een Lean omgeving voor medewerkers bestaat en de sleutelrol die zij vervullen in het doorvoeren van blijvende verbeteringen.

5S is de verkorte naam voor:

 • Een methodiek voor het organiseren, schoonmaken, het ontwikkelen en het onderhouden van een productieve werkomgeving;
 • Een effectief instrument om het moreel van de medewerkers te verbeteren;
 • Een aanpak om je werkplek overzichtelijk te maken, verspilling te reduceren en bepaalde niet-waardetoevoegende activiteiten uit te bannen.

5S is een Lean instrument dat voortkomt uit het Toyota Production System. Het is illustratief voor het respect dat in een Lean omgeving voor medewerkers bestaat en de sleutelrol die zij vervullen in het doorvoeren van blijvende verbeteringen.

Een rommelige, wellicht zelfs vervuilde werkplek en moeilijk of niet toegankelijke informatie systemen resulteren in een verstoord procesverloop. Als de volgende symptomen herkenbaar zijn biedt 5S voor u wellicht uitkomt. Gereedschappen zijn niet te vinden. Er slingert veel onderhanden werk rond. Laatst was er nog bijna sprake van een bedrijfsongeval! Er is sprake van lange zoektijden om taken te kunnen verrichten.

Er is echter nog een hoger gelegen doel. Een schone, opgeruimde werkplek en het feit dat men daar zelf voor verantwoordelijk is, draagt bij tot een gevoel van zelfverwezenlijking, trots te behoren en hogere productiviteit.

De Workshop 5S voorziet in het gericht overdragen van de kennis om een 5S programma op te zetten en door het vervolgens ook daadwerkelijk uit te voeren levert het concreet resultaat op en is het om nooit te vergeten. Deze workshop is net zo geschikt voor een dienstverlenend bedrijf zoals een verzekeraar als voor een productiebedrijf.

Inhoud

De workshop duurt 2 dagen. De eerste dag bestaat uit een theoretische inleiding over Lean en 5S. Ook wordt het plan van aanpak opgesteld om een 5S programma in een bepaalde afdeling of organisatie-onderdeel te initiëren. De tweede dag wordt op lokatie werkelijk het 5S programma gestart.

De eerste dag komen de volgende elementen aan bod:

 • Inleiding Lean
  • De 5 bepalende concepten
  • Lean tool overzicht
 • Toelichting 5S
  • De 5 fasen
  • Seiri - sort
  • Seiton - set in order
  • Seiso - scrub / shine
  • Seiketsu - standardize
  • Shitsuke - sustain
 • Het 5S proces
 • Effectieve teams
 • Rollen & Verantwoordelijkheden

Organisatie & investering

Voor deze 2-daagse workshop investeert u € 4.500,-. Dit tarief is een all-in tarief voor maximaal 12 personen inclusief kosten exclusief BTW. Inbegrepen is een inventarisatie vooraf om de pilot afdeling of site te kiezen waarbij de uitgangssituatie wordt vastgesteld.

Informatie

Voor het organiseren van een 5S workshop, aanvullende informatie of een aanbieding op-maat, neemt u dan graag contact op.

Kalender

Lean Opleidingen, de workshop Leidinggeven aan Verbeteren, de Value Stream Mapping workshop, de 5S workshop en KAIZEN events worden in overleg met u gepland en maken we voor u speciaal op maat.