Uw brug naar?

U bent hier: Home » Informatie » Woordenboek

Woordenboek

ACR
ACR = Average Completion Rate = gemiddelde tijd die het kost om een product of dienst gereed te hebben. De ACR is niet gelijk aan de doorlooptijd. (Zie Little's Law)
Action Workout
A rigorous, well structured process whereby all the knowledge experts meet to work their way through the process and solutions. The name “Action Workout” comes directly from the goal of “taking action to take work out”.
Activity Based Costing
Activity Based Costing (ABC); Robert Kaplan introduceerde Activity Based Costing als onderdeel van de Balanced Scorecard, waarin indirecte kosten worden toegerekend op activiteitenniveau, in plaats van op homogeen bedrijfsonderdeel. Doel van ABC is het met activiteitenanalyses leggen van een causaal verband tussen indirecte kosten en kostenobjecten.
Affinity chart / diagram
This qualitative analysis technique is used to gather brainstorming data from the project team and to cluster common themes into logical groups. The Affinity Chart tool can be used to quickly gather and present the thoughts of a project team about a specific set of issues. The clustering can be further refined by prioritization techniques (such as merging, multi voting and ranking) to create an agreed set of issues and priorities.
Alpha or α-Risk
The probability of concluding the alternate hypothesis (there is a difference) when the Null is true (type 1 error). Sometimes called producers risk.
Alternate Hypothesis
Ha; this is the result that we are really trying to prove in Hypothesis Testing.
Analyze phase
A key phase in the DMAIC process. In the Analyze phase, data collected during the Measure phase is analyzed using qualitative and quantitative analysis tools (e.g. Cause & Effect diagram, Pareto analysis). At the end of the Analyze phase, the project team will have clear evidence to support their conclusions about problems and potential solutions.
ANDON
Andon is Japans voor lamp of signaal. Het geeft op een visuele manier de status aan van een machine of een activiteit. Bij activiteiten kan je denken aan een dashboard wat de status van een proces laat zien, of bij een call centredat er extra agents nodig zijn. De kleuren zijn Groen (alles goed), Oranje (onderhoud of heeft aandacht nodig) en Rood (niet goed, proces is gestopt ).
ANOVA
ANalysis Of VAriance = variantie-analyse = een statistische analysemethode. Met het uitvoeren van ANOVA, ook al doet de naam misschien anders vermoeden, worden gemiddelde waarden met elkaar vergeleken, en wordt beoordeelt of verschillen ertussen systematisch zijn of enkel aan toeval te wijten. Een voorbeeld is het kijken of verschillende machines (of mensen, of een indeling in een andere categorie) dezelfde opbrengst in kilo's (continue variabele) hebben of niet. Deze mehode is een generalisatie van de student t-toets om twee gemiddelden met elkaar te vergelijken, en is ontwikkeld door Sir R. S. Fisher in de jaren '20.
ANOVA (Analysis of Variance)
To determine if there is a difference among many groups; the Y is continuous and the X (2 or more groups) are discrete or categorical. ANOVA provides an understanding of how much of the variation in a process is caused by a significant factor and how much is caused by random noise.
AQL
Acceptable Quality Level = Acceptabel KwaliteitsNiveau. Het AQL steekproefsysteem werd oorspronkelijk ontwikkeld door het Amerikaanse leger, maar wordt nu ook in het bedrijfsleven gebruikt. AQL structureert en kwantificeert het beslissingsproces voor het goed- of afkeuren van een levering. Het legt objectief vast hoeveel en welke foutenmen mag terugvinden in een steekproef. Voor Six Sigma adepten is het ideaal acceptabel kwaliteitsniveau Nul Fouten, m.a.w. Zero Defects.
Assignable or Special Causes
Variation in process outputs that are due to factors such as unusual observations, machine tools wear out, incorrect machine settings, poor-quality raw materials, operator error, and so on. These are causes that can be linked to a specific action, point-in-time, or performance on a specific task. Corrective action will be a decision to change the process at the point when the special cause occurred or the specific action that resulted in the special cause. An assignable cause is often signaled by an excessive number of data points outside a control limit and/or a non-random pattern within the control limits; an unnatural source of variation; most often economical to eliminate.
Attribute
A charactheristic that may take on only one value, e.g. man or woman or BMW, Opel or Volkswagen.
Attribute Data
Numerical information at the nominal level; subdivision is not conceptually meaningful; data which represents the frequency of occurrence within some discrete category, e.g. 50 people drive a BMW, 24 an Opel.
AUTO CORRELATIE
Een correlatie met een variabele met zichzelf over een achter elkaar doorlopende tijdsperioden. Auto correlatie wordt veel gebruikt bij het vinden van herhalende patronen in meetgegevens.