Uw brug naar?

U bent hier: Home » Informatie » Woordenboek

Woordenboek

Z Distribution
Called a “Standard Normal”. It is completely described once the mean and standard deviation are known. Any normal distribution can be converted to a standard normal distribution by a Z-transformation: Z = (Xi-mean)/standard deviation. It is used to calculate Sigma, displaying residuals, and understanding variation.
Z score
A value found by dividing the observed deviation about the mean (xi – xbar ) by the sample standard deviation s. A z-score is referred to as a standardized value and denotes the number of standard deviations a data value xi is from the sample mean.
Z-score
de Z-score was in de tijd zonder computers een relevante standaardscore om met de standaard normale kansverdeling te kunnen rekenenen. De formule is: Z=(X-mu)/sigma. De relatie met het sigma niveau van processen wordt veelal in Six Sigma opleidingen gemaakt. Echter, nu we geen tabellen meer nodig hebben door de opkomst van goede statistische software, wordt de Z-score in de praktijk steeds minder gebruikt. Het begrip heeft misschien nog wel nut om statistische concepten te verduidelijken, dus een theoretische waarde.