Uw brug naar?

U bent hier: Home » Informatie » Woordenboek

Woordenboek

Objective / Goal statement
A clear and unambiguous statement of what a project or project phase will achieve. The best objective / Goal statements are simple and focused. They should include performance targets that success can be measured against.
One Pager
A simple overview of the problem, the approach to tackle it, findings, solutions and sustainability. This one-page overview works exceptionally well with (sr.) executives to have them embrace Lean Six Sigma.
One-way ANOVA
One-way ANOVA = ANOVA met slechts 1 categorie, bijvoorbeeld type machine. Zie verder ANOVA
Operational definition
A precise description of the specific criteria used for the measures (the what), the methodology to collect the data (the how), the amount of data to collect (how much), and who has responsibility to collect the data (the who).
Operationele definitie
Een metriek, y, output, CTQ of hoe de te verbeteren variabele ook mag heten in uw project, zij moet voor een goede communicatie concreet gemaakt worden. Denk bijvoobeeld bij het concreet maken (operationaliseren) van een doorlooptijd aan waar deze begint en eindigd, en hoe u wilt meten (bijv. met een stopwatch). Bedenk tevens met wat voor experimentele eenheid we te maken hebben (bijv. week) en wat de eisen van de klant daarbij zijn.
Opportunity costs
Opportunity cost can be described as the cost of not doing the next best activity. For instance, the opportunity cost of a project is the benefits that can not be achieved by doing the next highest priority project. (The opportunity cost of allocating a person to a project is the benefits that cannot be achieved by them doing the next best activity).
Ordinal
Ordered categories (ranking) with no information about distance between each category, i.e., rank ordering of several measurements of an output parameter.
Out of Control (OOC)
Binnen de de statistische procesbeheersing (SPC) is de term Out of Control (OOC) terug te vinden. Er wordt binnen SPC wordt onderscheidt gemaakt tussen gewone variatie die inherent is aan het proces (common cause variation), en bijzondere variatie waar een specifieke oorzaak aan ten grondslag ligt (special cause variation). Een OOC is een signaal waar een specifieke oorzaak achter zit. Als er bij een statistisch beheerst proces iets mis gaat (iets is OOC), dan moet er vervolgens iets met dit signaal gedaan worden, om de oorzaak weg te nemen. Dit kan met behulp van een zogenaamd Out of Control Action Plan (OCAP).
Outlier
A data point that does not fit a model because of an erroneous reading or some other abnormal situation.
Output measure
The output from a process which can be described in terms of measures