Uw brug naar?

U bent hier: Home » Informatie » Woordenboek

Woordenboek

iGrafx
Software that facilitates the mapping and the simulation of processes.
Independent Variable
A controlled variable; a variable whose value is independent of the value of another variable.
Input or Input measure
The input to a process which can be described in terms of measures
Instability
Unnaturally large fluctuations in a pattern.
Interaction
The tendency of two or more variables to produce an effect in combination which neither variable would produce if acting alone.
Interaction effect
The factors (or variables) of interest in an experiment are affected by each other. For example, factor A and B interact if the effect of factor A on the response variable changes depending on the level of factor B. In other words, the effects of a factor A are not the same at all levels of another factor B.
Interval
Numeric categories with equal units of measure but no absolute zero point, i.e., quality scale or index.
Ishikawa Diagram
Ishikawa Diagram = visgraat diagram Is een grafische gereedschap die helpt met het duidelijk maken van de grondoorzaken van problemen. Wordt bij Six Sigma ook wel Cause en Effect diagram genoemd. Kaoru Ishikawa is één van de grondleggers van het kwaliteitsdenken in Japan.
ISO
ISO (International Organization for Standardization) is een internationale organisatie die normen vaststelt. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 148 landen.
ISO 9000
ISO 9000 is an international quality standard that sets standards of quality required in company's processes. It relies on validating that processes are documented, exceptions acted upon and learning is captured.
ISO 9001
De ISO 9001 norm stelt een aantal eisen aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid om gaat. Zo moet bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid op papier staan en gecommuniceerd worden naar alle medewerkers. Daarnaast moeten de bedrijfsprocessen vastgelegd worden in een kwaliteitshandboek en moet er ook daadwerkelijk volgens deze processen gewerkt worden. Wanneer een externe audit heeft plaatsgevonden kan de organisatie een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen die door de 9001 norm worden gesteld. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.
ITIL
ITIL Information Technology Infrastructure Library) is ontwikkeld in de 80-er jaren door de CCTA, de Central Computer and Telecommunications Agency. Deze organisatie kreeg van de Britse overheid de opdracht een aanpak te ontwikkelen voor een efficiënte en economische inzet van IT-middelen bij de ministeries en andere organisaties van de Britse overheid. Het resultaat is gedocumenteerd in een set boeken (vandaar Library) waarin deze "best practices" zijn verwerkt tot een uitgebreide omschrijving van een aantal van de belangrijkste processen in een IT-organisatie, inclusief checklisten met taken, procedures en verantwoordelijkheden. Een van de belangrijkste doelen van ITIL is de duidelijke structurering van de processen bij het leveren van IT-diensten aan zowel interne als externe. ITIL is opgedeeld in twee sets, de Service Support set en - de Service Delivery set. De beide sets zijn weer opgedeeld in management categorieën Operationeel niveau - de Service Support set,Incident Management waarin het proces 'help desk', Problem Management,Change Management, Configuration Management, Software Control & Distribution Tactisch niveau - de Service Delivery set, met daarin Service Level Management,Cost Management,Capacity Management,Availability Management,en Contingency Management.