Uw brug naar?

U bent hier: Home » Informatie » Woordenboek

Woordenboek

NEN
NEN betekent de NEderlandse Norm. Het is een standaard waarin alle voor Nederland specifieke normen worden vastgelegd. NEN 1010 is bijvoorbeeld een norm die precies vastlegt waar en op welke hoogte stopcontacten en lichtschakelaars in een huis in Nederland moeten worden aangelegd.
Net Promoter Score (NPS)
An score indicating the important answer to the so-called ultimate question "how likely is it that you would recommend company A / product B to friends/family/collegues? In many sectors it was proven that the long term value growth of the company was positvely correlated with the number of promotors, people advocating company A / product B.
Niet-normale kansverdeling
Niet normale kansverdelingen komen, ondanks de Centrale Limietstelling en wat sommige docenten suggereren, in de praktijk meer dan genoeg voor. Bijvoorbeeld tellingen (discreet) of doorlooptijden of levensduren (Weibull) zijn veelal niet normaal verdeeld. Dergelijke kansverdelingen komen in Lean Six Sigma veelvuldig als CTQ's voor. Voor betrouwbare schattingen van procesprestaties bijvoorbeeld is het van belang om niet klakkeloos met gemiddelden en standaardafwijkingen te rekenen, alsof er sprake is van een normale kansverdeling. Dit laatste kan onzin opleveren.
NNI
Nederlands Normalisatie Instituut,een stichting die de normen, die in Nederland geldig zijn beheert en publiceert.
Nominal
Unordered categories which indicate membership or non-membership with no implication of quantity, i.e., assembly area number one, part numbers, etc.
Non value added activities
These are the opposite of value added activities. They can be defined as activities that do not create value for either the company or its customers. The "value added" test can be stated simply at four levels:- 1. Do customers value this process/activity? 2. Are they willing to pay to do this? 3. Can we do this process right, first time? 4. Does the process cause a meaningful change in the customer experience?
Nonconforming Unit
A unit which does not conform to one or more specifications, standards, and/or requirements.
Nonconformity
A condition within a unit which does not conform to some specific specification, standard, and/or requirement; often referred to as a defect; any given nonconforming unit can have the potential for more than one nonconformity.
Normal Distribution
This is a statistical distribution where the mean and median are the same and data is distributed evenly around the mean. The normal distribution is a regular bell shaped curve. The standard deviation or sigma can be looked up using a normal distribution table.
Normale kansverdeling
De continue normale kansverdeling (Eng.: normal distribution) is de meest gebruikte kansverdeling in literatuur en opleiding. Deze beroemde e-tot-de-macht-zoveel-functie is afkomstig van een van de meest briljante wiskundigen ooit: Gauss. Voorbeelden van normaal verdeelde variabelen zijn lengte en gewicht van vrouwen en mannen. Met een normale kansverdeling is het makkelijk rekenen. Een andere reden voor de bekendheid of populariteit ervan is dat er een fraaie statistische stelling achterzit, genaamd de Centrale Limietstelling. De Centrale Limietstelling houdt in dat sommaties (en gemiddelden) uiteindelijk convergeren naar de normale kansverdeling, onafhankelijk van de achterliggende oorspronkelijke kansverdelingen Stel dat u met een dobbelsteen gooit. De kans op welke uitkomst dan ook (1, 2, ..., 6) is constant, nl. 1/6. Indien u bijvoorbeeld 10 keer gooit, is de totale som van deze worpen (bij benadering) wel normaal verdeeld.
Null Hypothesis
Ho; the value that the value or comparison is thought to be before the test is conducted; for comparisons such as t-tests and ANOVA, the Ho is that there is no difference (no change or difference); the Ho for correlation and regression is that there is no relationship between the variables.