Uw brug naar?

U bent hier: Home » Informatie » Woordenboek

Woordenboek

Hand off
This is the point in a process when one person or group in a process hands over the responsibility for a product or service item to another person or group.
Handover
The process of handing over responsibility for a process from one group to another. Most projects will inevitably involve the handing over of responsibility for solutions to a new process owner at the end of a project.
Histogram
Een histogram is visuele manier om gegevens te presenten ,het is vaak om uit een cijfertabel de gewenste zaken snel at te leiden, met een histogram "zie" je meteen afwijkingen etc. Het doel van een histogram is het duidelijk zichtbaar maken, hoe meetgegevens zoals lengten of diameters nadat ze zijn gegroepeerd, zich tot elkaar verhouden. Door een histogram te tekenen kan door de kwaliteitsfunctionaris een totaalbeeld van de gesteldheid van de geleverde producten of verleende diensten worden verkregen. Ook kunnen de benaderde gemiddelde waarde, de modus en de spreidingsbreedte worden bepaald.
Histogram (or Bar Chart)
A graphical representation of the sample frequency distribution that describes the occurrence of grouped items.
Homogenity of Variance
A test used to determine if the variances of the population from which the sample is drawn are equal. The variances of the groups being contrasted are equal (as defined by statistical test of significant difference).
Hoshin Planning
Hoshin Planning komt van de Japanse uitdrukking Hoshin Kanri, wat weer uit twee worden bestaat. Hoshin, wat kompas betekent en Kanri, wat beleid of sturing betekent. Hoshin planning is een kompas voor de organisatie die er voor zorgt dat alles binnen de organisatie afgestemd raakt op elkaar met als richting(kompas) het doel van de organisatie. De vier stappen van een Hoshin planning zijn 1. Kies het doel 2. Stem de organisatie af 3. Implementeer het plan van aanpak 4. Onderzoek en controleer de resultaten en pas waar nodig verbeteringen toe.
House of Quality
See Quality Function Deployment
Hypothesis and Hypothesis Testing
Hypothesis testing is used to focus attention on the suspected cause of a problem or opportunity and to test the validity of that suspicion. Within Hypothesis testing there are two types of Hypothesis; 1. The Null Hypothesis (Ho) - this generally states that there is no significant difference between sets of data. 2. The Alternative Hypothesis (Ha) - states the alternative expectation of what differences between sets of data tells us about a sample. Statistical techniques are then applied to prove and/or disprove the Null and Alternative Hypotheses. The aim is to use the data and statistical analysis techniques to show a statistically significant reason for accepting or rejecting hypotheses.
Hypothesis test
A theory whereby one of two mutually exclusive and exhaustive statements about a sample or population is concluded. I.e.: We will form a Hypothesis that Sample 1 equals Sample 2 or that Sample 1 does not equal Sample 2.
Hypothesis testing steps
Usually there are five steps in hypothesis testing; (1) define the null hypothesis; (2) determine the appropriate statistical test; (3) determine the significance level to be used; (4) run the statistical test; (5) use the results (p-value) to state the conclusions.